Proiecte curente SELDI

SELDI

Începînd cu luna martie 2014, CAPC a devenit partener asociat al rețelei regionale Southeast Europe Leadership for Development and Integrity (SELDI) (pentru detalii, vă rugăm să consultați www.seldi.net), care este o coaliție anti-corupție și de bună guvernare în Europa de Sud-Est, implicînd parteneri din nouă țări. Rețeaua funcționează pe baza strategiei comune și a agendei convenite privind acțiunile ce urmează a fi derulate. Obiectivul inițiativei regionale este de a contribui la o societate civilă dinamică în regiune, capabilă să participe la dezbaterea publică și influențarea politicilor și procesul de luare a deciziilor în domeniul luptei împotriva corupției și a bunei guvernări.