Proiecte implementate Transparenta justitiei Rezultatele monitoringului

Rezultatele monitoringului

Proiectul "Transparenţa înfăptuirii justiţiei şi sporirea gradului de responsabilitate a judecătorilor", a fost instituit primul monitoring al justiţiei în Republica Moldova, prin intermediul căruia a fost verificata respectarea principiului publicităţii procesului, promovînd de o manieră inedita realizarea acestui principiu, şi anume prin publicarea:

  • informaţiei despre accesul oferit publicului de către instanţele de judecată în procesele de judecată monitorizate (respectarea principiului publicităţii în instanţe)
  • conţinutului proceselor de judecată monitorizate (procese on-line).

Respectarea principiului publicitatii în instante sintetizează informaţia lunară cu privire la accesul acordat de către judecători publicului care exprimă dorinţa de a asista la un proces judiciar.

Procese on-line oferă vizitatorilor site-ului şansa unică a „asista” într-un proces judiciar, desfăşurat în instanţele din Republica Moldova în perioada implementării proiectului. După lectura fiecărui proces on-line vizitatorii site-ului au posibilitatea de a-şi expune părerea şi de a vedea opinia altor persoane despre felul în care se derulează un proces, calitatea actului de justiţie etc.

Cit priveste rezultatele monitorizarii, vezi raportul analitic al CAPC.