Proiecte implementate Linia fierbinte Rapoarte

Rapoarte

La 26 martie 2008 Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a făcut public Raportul "Apelul cetăţenilor la linia fierbinte anti-corupţie: responsabilitate civică sau curaj?"

Raportul face o analiză a apelurilor înregistrate la linia fierbinte anti-corupţie 92-79-79 în perioada 1 iunie 2007 - 29 februarie 2008. Principalele constatări ale raportului sînt prezentate în continuare.

În 9 luni de activitate a liniei fierbinţi au fost oferite consultaţii juridice gratuite la 914 persoane. Doar 16% dintre persoanele care au efectuat apeluri a comunicat o informaţie, conţinutul căreia putea fi corelat cu un pretins act de corupţie, celelalte 84% comunicînd despre acţiuni pe care le confundau cu acţiuni de corupţie, ceea ce vorbeşte despre o percepţie incorectă a fenomenului de către populaţie.

Analiza celor care au apelat la linia fierbinte anti-corupţie a demonstrat că o persoană care crede că ştie despre un caz de corupţie, nu rămîne indiferentă şi doreşte să comunice despre acest lucru este mai degrabă un bărbat, cu o vîrstă cuprinsă între 41 şi 60 de ani, fiind angajat în sectorul privat. Pe de altă parte, probabilitatea cea mai înaltă de înţelegere corectă a fenomenului corupţiei o prezintă tinerii în vîrstă de pînă la 25 de ani, elevi şi studenţi, sau angajaţii din sectorul public, în vîrstă de pînă la 40 de ani, adică, tocmai categoriile mai puţin dispuse să sesizeze despre un act de corupţie. Astfel, percepţia corectă a fenomenului corupţiei este invers proporţională vîrstei şi direct proporţională cu nedorinţa de a comunica despre actul de corupţie. Conchidem că generaţia tînără a ţării manifestă o înţelegere sporită a corupţiei, însă indiferenţa îi lipseşte de activismul şi responsabilitatea civică necesare pentru a comunica despre abuzuri, pe cînd populaţia matură şi în vîrstă, deşi nu rămîne indiferentă faţă de manifestările de corupţie şi doreşte să sesizeze despre acestea, odată cu înaintarea în vîrstă tinde să le confunde tot mai des cu alte fenomene sociale negative.

Cele mai frecvente încălcări cu caracter corupţional, comunicate prin intermediul liniei fierbinţi 92-79-79, au fost atestate în domeniile: învăţămînt (30%), poliţie (20%), autorităţile publice locale (13%) şi medicină (12%). Totalitatea plîngerilor făcute cu privire la încălcări corupţionale în sectorul public constituie 90%, iar plîngerile referitoare la corupţia în sectorul privat - 10%. Totodată, majoritatea interlocutorilor exprimau sentimentul de frică faţă de autorităţi şi posibilităţile de conlucrare cu ele.

Activitatea liniei fierbinţi a Centrului de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a demonstrat că populaţia: 1.) nu cunoaşte şi nu înţelege ce este corupţia, şi 2.) se teme să denunţe pretinsele cazuri de corupţie şi, în general, să comunice direct cu autorităţile publice.

Publicaţie disponibilă în limba română