Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Activismul deputaților

Activismul deputaților

"Expertiza coruptibilităţii" este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi legislative – etapa IV”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia şi Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională.

Ţinînd cont de interesul viu al jurnaliştilor şi publicului larg faţă de activitatea deputaţilor în Parlament, (în special în perioda campaniilor electorale, cînd jurnaliştii examinează profilurile foştilor deputaţi antrenaţi în noi alegeri), CAPC a considerat necesar să elaboreze o bază de date, care să poate fi accesată on-line de către jurnalişti şi publicul larg şi care va conţine informaţii privind activismul legislativ al deputaţilor.

Baza de date va face posibilă identificarea deputaţilor care:

  • promovează proiecte de legi afectate de grave riscuri de coruptibilitate, riscuri de abuz şi discriminare;
  • promovează interese particulare prin intermediul iniţierii unor proiecte de legi;
  • iniţiază proiecte de acte legislative, care nu sînt viciate de riscurile de coruptibilitate/abuz/discriminare;
  • nu au iniţiat nici un proiect de lege sau nu au participat în dezbateri.

Prin lansarea acestei Bazei de date privind activismul deputaţilor, CAPC îşi propune să intensifice cooperarea sa cu jurnaliştii şi să sporească interesul publicului faţă de procesul legislativ, care este direct legat de procesele politice din ţară

Accesează Baza de date privind activismul deputaţilor.