Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Forum

Forum

"Expertiza coruptibilităţii" este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi legislative – etapa IV”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia şi Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională.

În scopul diseminării bunelor practici şi perfecţionării activităţii de expertiză a coruptibilităţii, asigurării unei vizibilităţi mai bune şi a unei publicităţi mai ample a activităţii CAPC în domeniul expertizei coruptibilităţii, a fost lansat un forum on-line privind expertiza coruptibilităţii (în continuare, Forum).

Forumul conţine trei categorii pentru subiectele de discuţii şi anume:

  • Metodologia CAPC de efectuare a expertizei coruptibilităţii
  • Rapoartele de expertiză ale CAPC
  • Studiul privind eficienţa mecanismului de expertiză a coruptibilităţii, elaborat de către CAPC pentru perioada 1 octombrie 2006 – 1 octombrie 2007.

Accesează Forum-ul