Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Experti

Experti

BADAN Maria
Jurist. Magistru în drept public. Experienţă profesională în cadrul Ministerului Justiţiei, ONG Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului.

Expert în domeniile:

 • Autorităţi publice (Preşedintele, Parlamentul, Guvernul, Justiţia) şi jurisdicţia constituţională
 • Protecţie socială, sănătate şi familie
 • Politică externă şi integrare europeană
 • Drepturile omului şi relaţii interetnice
 • Cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media

BOSTAN Galina
Doctor în drept, conferenţiar universitar, avocat. Experienţă profesională în cadrul Ministerului Justiţiei şi în cadrul Centrului de Analiză şi Prevenire a Corupţiei. Coautor al Proiectului Codului civil şi comentariului la Codul civil. Autor a unui număr însemnat de publicaţii în domeniul dreptului civil

Expert în domeniile:

 • Autorităţi publice (Preşedintele, Parlamentul, Guvernul, Justiţia) şi jurisdicţia constituţională
 • Securitate naţională, apărare şi ordine publică
 • Politică externă şi integrare europeană
 • Drepturile omului şi relaţii interetnice

COJOCARU Cristina

Jurist. Magistru în drept privat. Experienţă didactică în calitate de lector la filiera anglofonă a facultăţii de drept USM. Experienţă profesională în cadrul Proiectului susţinut de UE “Judiciarul Civil şi Comercial” în Moldova, în cadrul Ambasadei SUA din Republica Moldova şi în cadrul Centrului de Analiză şi Prevenire a Corupţiei. Coautor al unor publicaţii în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane şi în domeniul justiţiei.

Expert în domeniile:

 • Autorităţi publice (Preşedintele, Parlamentul, Guvernul, Justiţia) şi jurisdicţia constituţională
 • Securitate naţională, apărare şi ordine publică
 • Drepturile omului şi relaţii interetnice
 • Cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media

DIGOL Nicolae
Jurist. Experienţă profesională în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Cancelariei de Stat şi Direcţia Juridică a Aparatului Parlamentului Republicii Moldova.  Experienţă didactică în cadrul Academiei de Poliţie şi Universitatea de Criminologie. Membru permanent în echipele de lucru pentru elaborarea Codului de procedură penală şi Codului contravenţional.

Expert în domeniile:

 • Autorităţi publice (Preşedintele, Parlamentul, Guvernul, Justiţia) şi jurisdicţia constituţională
 • Securitate naţională, apărare şi ordine publică
 • Drepturile omului şi relaţii interetnice

ERMURACHI Victor
Magistru în drept, lector universitar, avocat. Membru al Consiliului de administraţie a Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Experienţă profesională în cadrul sectorului privat.

Expert în domeniile:

 • Buget şi finanţe
 • Economie şi comerţ

GURIN Corneliu
Jurist. Experienţă profesională în cadrul Aparatului Parlamentului, deţinător al gradului suprem de calificare în serviciul public. Coautor al Legii privind actele legislative; al Codului electoral; al Clasificatorului general a legislaţiei Republicii Moldova; a Legii privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de cercetare penale şi de anchetă preliminară, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti; a Legii cu privire la statutul refugiaţilor; a Legii cooperaţiei de consum; a Legii privind fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi producţiei alcoolice, al numeroaselor proiecte de acte legislative şi expertize juridice. Coautor al unor publicaţii în domeniul dreptului constituţional, al drepturilor şi libertăţilor fundamentale.

Expert în domeniile:

 • Autorităţi publice (Preşedintele, Parlamentul, Guvernul, Justiţia) şi jurisdicţia constituţională
 • Securitate naţională, apărare şi ordine publică
 • Drepturile omului şi relaţii interetnice
 • Politică externă şi integrare europeană
 • Administraţie publică şi dezvoltare regională

IONIŢĂ Lilia
Jurist. Magistru în drept public. Experienţă profesională în cadrul Ministerului Justiţiei şi în cadrul Centrului de Analiză şi Prevenire a Corupţiei. Coautor al unor publicaţii în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei şi în domeniul justiţiei.

Expert în domeniile:

 • Autorităţi publice (Preşedintele, Parlamentul, Guvernul, Justiţia) şi jurisdicţia constituţională
 • Securitate naţională, apărare şi ordine publică
 • Drepturile omului şi relaţii interetnice
 • Cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media

JIGĂU Radu
Jurist, lector universitar, consilier în proprietatea industrială. Experienţă profesională în cadrul sectorului privat.

Expert în domeniile:

 • Economie şi comerţ
 • Buget şi finanţe
 • Administraţie publică şi dezvoltare regională
 • Agricultură, industrie alimentară şi mediu

MÎRZA Veaceslav
Magistru în drept, expert naţional al Institutului de Reforme Penale, al Programului EU-UNDP BUMAD. Experienţă profesională în cadrul sectorului public (Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova) şi privat. Autor şi coautor la multiplele proiecte de legi şi acte subordonate legii (proiectului Codului de executare (Cartea a II-a), proiectului Codului contravenţional, membru al grupurilor de lucru de definitivare a Codului de procedură penală, a Codului penal, de eficientizare a actului de justiţie ş.a.). Experienţă de expertizare a actelor normative sub aspectul constituţionalităţii, corespunderii prevederilor Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi legislaţiei Comunităţii Europene.

Expert în domeniile:

 • Autorităţi publice (Preşedintele, Parlamentul, Guvernul, Justiţia) şi jurisdicţia constituţională
 • Securitate naţională, apărare şi ordine publică
 • Drepturile omului şi relaţii interetnice
 • Politică externă şi integrare europeană
 • Administraţie publică şi dezvoltare regională

MEREŞEVSCHI Vladislav
Licenţiat în istorie şi drept. Experienţă profesională în învăţămîntul preuniversitar şi în administraţia publică locală.

Expert în domeniile:

 • Cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media
 • Administraţie publică şi dezvoltare regională

PAGONI Domniţa
Jurist, doctorandă, lector superior universitar, avocat. Experienţă profesională în cadrul sectorului privat. Coautor al Proiectului Codului civil. Autor a unui număr însemnat de publicaţii în domeniul dreptului civil.

Expert în domeniile:

 • Autorităţi publice (Preşedintele, Parlamentul, Guvernul, Justiţia) şi jurisdicţia constituţională
 • Economie şi comerţ

PÎRVAN Viorel
Jurist. Magistru în drept internaţional. Avocat. Experienţă profesională în cadrul Direcţiei Juridice a Aparatului Parlamentului.  

Expert în domeniile:

 • Autorităţi publice (Preşedintele, Parlamentul, Guvernul, Justiţia) şi jurisdicţia constituţională
 • Securitate naţională, apărare şi ordine publică
 • Drepturile omului şi relaţii interetnice
 • Politică externă şi integrare europeană
 • Administraţie publică şi dezvoltare regională

ROŞCA Nicolae
Doctor în drept, conferenţiar universitar, avocat. Membru al Comisiei de licenţiere a activităţii notariale şi al Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat. Coautor al proiectului Legii cu privire la cadastrul bunurilor imobile; proiectului Legii cu privire la licenţiere; proiectului Legii cu privire la condominium; proiectului Legii cu privire la protecţia micilor întreprinzători; proiectului Legii cu privire la societatea cu răspundere limitată; proiectului Legii cu privire la organizaţiile necomerciale; proiectului Codului civil. Autor a numeroase publicaţii în domeniul dreptului afacerilor şi a dreptului civil.

Expert în domeniile:

 • Autorităţi publice (Preşedintele, Parlamentul, Guvernul, Justiţia) şi jurisdicţia constituţională
 • Economie şi comerţ
 • Buget şi finanţe