Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Domenii de expertiza

Domenii de expertiza

  1. Autorităţi publice (Preşedintele, Parlamentul, Guvernul, Justiţia) şi jursidicţia constituţională
  2. Economie şi comerţ
  3. Buget şi finanţe
  4. Securitate naţională, apărare şi ordine publică
  5. Politică externă şi integrare europeană
  6. Drepturile omului şi relaţii interetnice
  7. Administraţie publică şi dezvoltare regională
  8. Agricultură, industrie alimentară şi medi 
  9. Cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media
  10. Protecţie socială, sănătate şi familie