Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 5 Digest "Dezbateri legislative anticorupție"

Digest "Dezbateri legislative anticorupție"

"Expertiza coruptibilităţii" este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi legislative – etapa IV”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia şi Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională.

În cadrul Proiectului „Expertiza coruptibilităţii – etapa IV”, CAPC lansează un nou produs în scopul mediatizării şi diseminării informaţiilor privind activitatea de expertiză a coruptibilităţii. Această componentă presupune elaborarea şi distribuirea periodică a unui Digest (buletin informativ) în format electronic care va include informaţii privind:

  • rapoartele recente de expertiză ale CAPC la proiectele actelor legislative şi alte acte normative,
  • descrierea proiectelor supuse expertizei;
  • obiecţiile şi recomandările de bază ale experţilor CAPC;
  • referinţe la discutiile corespondente de pe forumul CAPC privind activitatea de expertiză.

Digestul va fi adresat următoarelor categorii de beneficiari:

  • deputaţii în Parlament, consilierii comisiilor permanente şi angajaţii Aparatului Parlamentului;
  • angajaţii ministerelor şi altor autorităţi administrative, implicaţi în procesul de elaborare şi promovare a proiectelor actelor legislative şi altor acte normative
  • reprezentanţii mass-media;
  • membrii organizaţiilor societăţii civile;
  • reprezentanţii publicului larg, interesaţi de domeniul procesului legslativ din Republica Moldova.

Accesul la informaţiile publicate în Digestul dezbaterilor legislative anticorupţie se va realiza prin abonarea solicitanţilor.

Buletinile informative (Digest) vor fi elaborate şi distribuite în dependenţă de numărul proiectelor de acte legislative expertizate şi diversitatea domeniilor în care intervin aceste proiecte. Persoanele care vor solicita abonarea la Digest vor avea opţiunea de a selecta domeniile, care prezintă interes pentru activitatea lor profesională.

Abonează-te!