Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 4

Expertiza coruptibilității - etapa 4

"Expertiza coruptibilităţii" este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi legislative – etapa IV”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia şi Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională.

Proiectul"Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi legislative – etapa IV" (în continuare Proiectul) este preconizat pentru perioada iulie 2009 – decembrie 2009 şi reprezintă o continuare a Proiectului "Expertiza coruptibilităţii proiectelor de acte legislative şi diseminarea bunelor practici"implementat în perioada aprilie 2008 – decembrie 2009.

Misiunea Proiectului: Prevenirea răspîndirii corupţiei în Republica Moldova prin eliminarea normelor defectuoase, sporirea transparenţei şi responsabilităţii legislativului faţă dealegători, asistarea comunităţii legale şi societăţii civile în exercitarea controlului public asupra procesului legislativ şi facilitarea accesului public la informaţii diverse şi echilibrate despre riscurile legislaţiei în curs de adoptare.

Proiectul este susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia şi Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională.

Obiectivele Proiectului:

  • identificarea prevederilor legislative care favorizează sau pot favoriza acte de corupţie şi prezentarea recomandărilor privind eliminarea acestor riscuri din cuprinsul proiectelor de legi sau pentru reducerea impactului negativ al acestora şi luarea în considerare a recomandărilor de către forul legiuitor;
  • instituirea unui sistem de supraveghere a activismului legislativ al deputaţilor;
  • sporirea capacităţii membrilor comunităţii juridice şi societăţii civile de se angaja mai profesional în dezbaterile cu autorităţile publice – autori şi promotori a proiectelor de legi;
  • asigurarea diseminării unor informaţii echilibrate privind riscurile de coruptibilitate şi discriminatorii în proiectele de legi din agenda Parlamentului.

Atingerea obiectivelor Proiectului se va realiza prin derularea următoarelor activităţi:

I. Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor legislative şi altor acte normative – CAPC va continua expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor legislative înregistrate în Parlament şi a proiectelor actelor normative la solictarea expresă a unor autorităţi, cu prezentarea ulterioară a rapoartelor de expertiză Parlamentului şi autorităţilor solicitante.

II. Elaborarea şi administrarea unei baze de date on-line privind activismul deputaţilor în Parlament.  Baza de date va include informaţii privind proiectele actelor legislative iniţiate şi promovate de către deputaţii în Parlament, informaţii privind participarea deputaţilor în dezbateri şi formularea de către aceştia a propunerilor şi declaraţiilor. Baza de date va permite jurnaliştilor şi altor persoane interesate să utilizeze informaţia din baza de date a CAPC pentru a aprecia activismul aleşilor poporului.

III. Dezvoltarea şi promovarea în continuare a forumului CAPC privind expertiza coruptibilităţii. Membrii interesaţi ai comunităţii juridice şi ai societăţii civile, reprezentanţii mass-media vor fi informaţi asupra riscurilor de corupţie identificate în proiectele de legi supuse expertizei coruptibilităţii de către experţii CAPC şi vor fi invitaţi să participe la discuţiile iniţiate pe forumul CAPC, pentru a fi mai bine documentaţi atunci cînd vor aborda autorităţile, responsabile de elaborarea şi promovarea actelor legislative respective.

IV. Informarea publicului despre legislaţia în curs de elaborare. Oferirea posibilităţii publicului larg de a cunoaşte noile modificări legislative şi/sau oferirea timpului suficient pentru a contesta promovarea unor legi în detrimentul interesului public, de asemenea publicul va putea să aprecieze şi calitatea legilor promovate de partidele politice reprezentate în Parlament.