Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 2

Expertiza coruptibilității - etapa 2

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei

Proiectul Expertiza coruptibilităţii (etapa 2) a continuat proiectul pilot Diminuarea nivelului corupţiei prin implicarea societăţii civile în procesul legislativ” (Expertiza coruptibilităţii – etapa 1) şi a fost implementat de către CAPC în perioada 1 octombrie 2006 – 1 octombrie 2007 în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finananţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliului Europei.

În cadrul acestui proiect au fost realizate următoarele activităţi:

  • elaborarea în parteneriat cu CCCEC a Metodologiei pentru expertiza coruptibilităţii proiectelor de acte legislative şi alte acte normative şi expertizarea acesteia de către experţii Consiliului Europei ;
  • elaborarea Ghidului pentru efectuarea expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi alte acte normative;
  • expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor legislative (202 proiecte de acte legislative expertizate, rapoartele de expertiză nr. 080-281);
  • organizarea trainingului pentru CCCEC (1 training);
  • organizarea training-urilor pentru autorităţile publice centrale şi locale (14 training-uri desfăşurate în raioanele de sud şi centru ale republicii);
  • întocmirea şi prezentarea publică a Studiului privind eficienţa mecanismului expertizei coruptibilităţii.