Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 1

Expertiza coruptibilității - etapa 1

Proiectul „Diminuarea nivelului corupţiei prin implicarea societăţii civile în procesul legislativ” (Expertiza coruptibilităţii – etapa 1) a fost implementat în perioada martie 2006 – octombrie 2006 cu susţinerea Fundaţiei Eurasia din contul mijloacelor alocate de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).

Misiunea proiectului a fost: Diminuarea nivelului corupţiei prin implicarea societăţii civile în procesul de creaţie legislativă şi crearea premiselor necesare pentru constituirea unei instituţii (reprezentant al societăţii civile) cu statut permanent care sa monitorizeze procesul de creaţie legislativă, in scopul excluderii prevederilor legale care generează sau favorizează corupţia.

Proiectul a demarat cu activităţi preparatorii de:

    • asigurare logistică a Proiectului;
    • definitivarea şi aprobare a domeniilor în care se oferă expertiza coruptibilităţii şi a criteriilor de selectare a proiectelor de acte legislative pentru procesul de expertiză;
    • elaborare şi adoptare a Instrucţiunii, care a stabilit cadrul instituţional şi organizaţional de desfăşurare a procesului de expertiză;
    • elaborare şi adoptare a Metodologiei de identificare a elementelor coruptibile a proiectelor actelor legislative;
    • selectare şi instruire a experţilor în domeniul expertizei coruptibilităţii.

Ulterior activităţilor preparatorii descrisea fost lansată activitatea nemijlocită de expertizare a coruptibilităţii proiectelor de acte legislative, fiind supuse expertizei 79 proiecte de acte legislative (vezi rapoartele de expertiză nr. 001-079).