Proiecte curente Evaluarea instituirii și aplicării instrumentelor anticorupție în sistemul judecătoresc

Evaluarea instituirii și aplicării instrumentelor anticorupție în sistemul judecătoresc

Proiectul „Evaluarea instituirii și aplicării instrumentelor anticorupție în sistemul judecătoresc” este implementat de Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției în perioada iulie 2016 – martie 2017, cu suportul Programului Buna Guvernare a Fundației Soros Moldova.

Scopul Proiectului îl constituie evaluarea instituirii și aplicării politicilor/instrumentarului anticorupție în cadrul sistemului judecătoresc și prezentarea propunerilor de îmbunătățire a acestuia, inclusiv a cadrului normativ.

Obiectivele Proiectului sunt:

  • crearea mecanismului alternativ de monitorizare a modului de aplicare a politicilor /instrumentelor anticorupție în sistemul judecătoresc;
  • diseminarea informațiilor și sensibilizarea publicului, inclusiv a decidenților din cadrul sistemului judecătoresc privind modul de instituire și aplicare a politicilor/instrumentarului anticorupție în sistemul judecătoresc;
  • contribuirea la îmbunătățirea instrumentarului anticorupție în cadrul sistemului judecătoresc, inclusiv a cadrului normativ.

În cadrul implementării Proiectului vor fi desfășurate activități divizate în cinci etape:

I. Elaborarea Metodologiei de evaluare a politicilor/instrumentelor anticorupție în sistemul judecătoresc;

II. Colectarea prin desfășurarea monitorizării a informațiilor necesare pentru evaluarea  gradului de aplicare a politicilor/instrumentelor anticorupție în sistemul judecătoresc;

III. Expertiza cadrului normativ privind politicile/instrumentele anticorupție în cadrul sistemului judecătoresc;

IV. Campanie de advocacy;

V. Elaborarea Raportului de evaluare a gradului de aplicare a politicilor/instrumentelor anticorupție în cadrul sistemului judecătoresc și promovarea constatărilor și recomandărilor acestuia în cea de-a doua etapă a campaniei de advocacy.