Proiecte implementate Consolidarea eforturilor societăţii civile de monitorizare a reformei sectorului justiţiei

Consolidarea eforturilor societăţii civile de monitorizare a reformei sectorului justiţiei

Proiectul„Consolidarea eforturilor societăţii civile de monitorizare a reformei sectorului justiţiei” îşi propune să concentreze eforturile a două ONG-uri: „Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei” şi „Juriştii pentru Drepturile Omului” www.lhr.md de monitorizare a noilor mecanisme de selecţie şi evaluare a performanţelor judecătorilor şi evoluţiei carierei acestora (prin intermediul portalului www.magistrat.md).

Proiectul va fi implementat în perioada mai - decembrie 2015, cu suportul financiar al Programului USAID de Consolidare a Instituțiilor Statului de Drept în Moldova (ROLISP), finanțat de USAID

Scopul Proiectului este sporirea transparenţei sistemului judiciar, prin evaluarea gradului de implementare a reformei instituţionale a sectorului justiţiei.

Obiectivele Proiectului sînt:

·        Monitorizarea activităţii organelor subordonate CSM;

·         Facilitarea accesului publicului larg la informaţiile privind evoluţia carierei judecătorilor;

·        Contribuirea la sporirea culturii juridice a justiţiabililor.

Activităţile Proiectului:

·       Monitorizarea colegiului pentru selecție şi a colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor;

·       Întocmirea rapoartelor trimestriale de monitorizare;

·       Organizarea şi desfăşurarea evenimentelor publice de prezentare a rapoartelor de monitorizare trimestriale;

·       Extinderea şi introducerea unor noi module pe portalul  www.magistrat.md;

·       Asigurarea traducerii în versiunea rusă a informaţiilor de pe portalul www.magistrat.md;

·       Elaborarea unui Ghid explicativ pentru justiţiabili privitor la răspunderea disciplinară a judecătorilor şi a personalului din sistemul judiciar.