Proiecte implementate Promovarea măsurilor restaurative în cauzele de corupţie

Promovarea măsurilor restaurative în cauzele de corupţie

Proiectul „Promovarea măsurilor restaurative în cauzele de corupţie” este implementat de CAPC în perioada aprilie 2015 – martie 2015 cu suportul financiar al Fundaţiei Soros Moldova.

  Scopul Proiectului constă în mediatizarea şi contribuirea la cunoaşterea şi punerea în aplicare practică a măsurilor restaurative în cazurile de corupţie.

 Obiectivele proiectului sînt:

·      stabilirea şi consolidarea parteneriatelor pentru promovarea aplicării măsurilor restaurative în cazurile de corupţie;

·      crearea bazei teoretico-practice de instruire în domeniul aplicării instrumentelor restaurative în cazurile de corupţie;

·      dezvoltarea aptitudinilor şi abilităţilor practice ale agenţilor publici în aplicarea măsurilor restaurative în cazurile de corupţie

·      preluarea unor bune practici din România privind aplicarea măsurilor de siguranţă în procesele penale;

·      promovarea măsurilor restaurative aplicabile în cazurile de corupţie prin elaborarea proiectului de act normativ şi desfăşurarea campaniei de mediatizare.

 Proiectul se va concentra pe trei direcţii majore de activitate:

 ·      constituirea unor parteneriate pentru promovarea şi diseminarea informaţiilor privind instrumentele restaurative aplicate în cauzele de corupţie Proiectului. CAPC va încheia 4 noi acorduri de colaborare cu instituţii naţionale care vor facilita şi vor contribui la implementarea Proiectului: Comisia Naţională de Integritate, Curtea Supremă de Justiţie, Procuratura Generală  şi Institutul Naţional al Justiţiei;

·     crearea unei bazei teoretico-practice şi a unui corp de formatori pentru dezvoltarea instruirilor în domeniul aplicării instrumentelor restaurative în cazurile de corupţie. Materialele didactice vor fi distribuite în cadrul cursurilor de instruire;

·      promovarea şi mediatizarea instrumentelor restaurative în cauzele de corupţie. Această direcţie de activitate va fi asigurată prin elaborarea unui act normativ care va înlătura deficienţele atestate în procedurile restaurative şi care au fost reflectate în Studiul CAPC elaborat şi lansat public în 2014. De asemenea vor fi elaborate şi publicate articole prin care măsurile restaurative vor fi popularizate, esenţa acestora şi etapele pe care ar trebui să le parcurgă o victimă a unui act de corupţie vor fi relatate într-un limbaj accesibil pentru fiecare persoană interesată.