Proiecte implementate Monitorizarea implementării noilor proceduri de selecţie şi evaluare a performanţelor judecătorilor

Monitorizarea implementării noilor proceduri de selecţie şi evaluare a performanţelor judecătorilor

Proiectul "Monitorizarea implementării noilor proceduri de selecţie şi evaluare a performanţelor judecătorilor ", este implementat de CAPC în perioada 1 iulie 2014 - 30 noiembrie 2014.

Proiectul este susţinut financiar de Fundaţia Germană Konrad Adenauer (Konrad-Adenauer-Stiftung, Rule of Law Program South East Europe).

Scopul Proiectului este fortificarea transparenţei activităţii Consiliului Superior al Magistraturii din Republica Moldova şi a colegiilor din subordinea acestuia responsabile de selecţia şi evaluarea performanţelor judecătorilor.

Obiectivele Proiectului sînt următoarele:

  1. Instituirea unui mecanism monitorizare a procedurilor de selecţie şi evaluare a performanţelor judecătorilor;

  2. Informarea publicului privind activităţile dezvoltate de colegiile pentru selecţie şi evaluare a performanţelor judecătorilor;

  3. Fortificarea capacităţilor societăţii civile de monitorizare a autorităţilor publice.

 

Activităţile Proiectului vor fi concentrate pe:

  1. Încheierea unui Acord de colaborare cu Consiliul Superior al Magistraturii

  2. Elaborarea unei Metodologii de monitorizare a activităţii colegiilor CSM de selecţie şi evaluare a performanţelor judecătorilor

  3. Testarea Metodologiei de monitorizare prin asistarea la şedinţele Colegiului de selecţie şi carieră a judecătorilor şi a Colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor.

  4. Elaborarea Raportului de monitorizare privind implementarea noilor proceduri de selecţie şi evaluare a performanţelor judecătorilor

  5. Organizarea unei Conferinţe de închidere a proiectului prin prezentarea publică a Metodologiei şi a Raportului de monitorizare a activităţii de selecţie şi evaluare a performanţelor judecătorilor

Toate acţiunile preconizate în cadrul Proiectului vor fi derulate în cadrul unei cooperări transparente şi reciproc avantajoase dintre CAPC şi CSM.