Proiecte implementate Participă şi tu la reforma justiţiei!

Participă şi tu la reforma justiţiei!

Finanţator: Ambasada SUA în RM.

Parteneri: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (Centrul Naţional Anticorupţie), Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei.

Durata Proiectului: 01 februarie 2012 – 31 ianuarie 2013.

Scopul Proiectului: antrenarea activă a cetăţenilor în procesul de reformare a justiţiei.

Obiectivele Proiectului:

  • chestionarea cetăţenilor şi analiza rezultatelor chestionării în ce priveşte nivelul de satisfacţie privind activitatea instanţelor judecătoreşti;
  • sporirea intoleranţei cetăţenilor a fenomenului corupţiei şi identificarea unor acţiuni eficiente de prevenire a corupţiei în sectorul justiţiei.

Activităţile Proiectului:

I.    Realizarea unui studiu sociologic în vederea cuantificării nivelului de satisfacţie a cetăţenilor în ce priveşte sistemul judecătoresc naţional

Studiul va fi realizat prin:

  • chestionarea autoadministrată a justiţiabililor prin boxele amplasate în sediile Curţii Supreme de Justiţie, Curtea de Apel Chişinău, Judecătoria Botanica, Judecătoria Buiucani, Judecătoria Centru, Judecătoria Ciocana, Judecătoria Rîşcani, precum şi chestionarea a 600 justiţiabili operată de către operatorul de anchetă;
  • chestionarea on-line a justiţiabililor prin intermediul unei pagini-web elaborate în acest sens - http://chestionar.capc.md/;
  • realizarea a 8 interviuri individuale;
  • realizarea a 3 interviuri în focus-grupuri.

Rezultatele studiului vor fi generalizate într-un raport analitic, care va fi prezentat publicului.  

II. Realizarea unei campanii de sensibilizare anticorupţie

Campania de sensibilizare va fi realizată prin confecţionarea şi diseminarea unor materiale publicitare anticorupţie (insigne şi calendare).

III.  Dezbateri publice „Potenţiale acţiuni de prevenire a corupţiei în sistemul judiciar”

Dezbaterile publice vor avea drept scop antrenarea cetăţenilor în procesul de identificare a unor acţiuni eficiente de prevenire a corupţiei în sistemul judecătoresc şi vor fi lansate prin intermediul presei scrise. Propunerile, sugestiile şi opiniile în scris vor fi recepţionate la sediul CAPC (str. Sfatul Ţării 27, of. 06, Chişinău) sau prin poştă electronică (contact@capc.md) şi vor fi puse în discuţie, cu participarea autorilor celor mai relevante dintre acestea, în cadrul unei conferinţe/sesiuni de dezbateri publice.