Proiecte implementate Transparenta justitiei Respectarea publicitatii

Respectarea publicității

Noiembrie 2004

Numărul de procese monitorizate - 100 , dintre ele, 96 - procese publice și 4 - procese închise.
Dintre toate procesele publice, 91 au avut loc în biroul judecătorului și 5 în sala de judecată.
Toate (4) procesele închise au avut loc în biroul judecătorului.

Din toate procesele anunțate publice (96), principiul publicității a fost realizat în 92 cazuri.

Motivele invocate pentru care realizarea principiul publicității nu este posibilă, chiar dacă procesul este anunțat public, au fost:

 • insuficiența de spațiu
 • Judecătorul: "Da ție-ți trebu?! Uite că nici scaune nu-s..."
 • După numeroase întrebări despre persoana, ocupația persoanei care dorește să asiste la procesul public, precum și despre scopul urmărit de această persoană, grefiera: "Judecătorul șî așă multă treabă are!"
 • Judecătorul: " Nu numai eu îs judecător și nu numai eu am procese!"

Dintre toate procesele anunțate publice în care s-a realizat principiul publicității (92), admiterea necondiționată a publicului a avut loc în 64 de cazuri.

Comentariile judecătorilor aferente solicitării publicului de a asista la proces:

 • "Voia neatale ca voia boierului!"
 • "Prima dată cînd cineva să dorească să participe la ședință așa, pur și simplu!"
 • "Dacă doriți să știți, Constituția Republicii Moldova prevede publicitatea ședințelor judiciare, așa că nu este nevoie să ne cerem permisiunea!"

Alte comentarii:

 • Judecătorul s-a arătat nemulțumit pe parcursul procesului de prezența altor persoane decît participanții la proces

Dintre toate procesele anunțate publice în care s-a realizat principiul publicității, în 28 de cazuri admiterea publicului a fost condiționată de judecător prin formularea următoarelor întrebări / solicitări:

 • "Cine sînteți?"
 • "Cine sînteț? Cu ce vă ocupați șî di și vă trebui asta?"
 • "Da și sînteț?"
 • "Da șini sînteț? Da pintru și vă trebu? Apu, puteț asista, procesu-i public!"
 • "Da șini sînteț? Da noi de-amu sîntem la fine! Ei, da dacă doriți...!"
 • "Sînteț cumva di la o gazetî? Apî vezi să n-apar eu în vre-o murzilcî..."
 • "Da dumneavoastră șini sînteț? Din presă? Sau din altă parte?"
 • "Cine sînteți și cu ce ocazie doriți să asistați?"
 • "Prezențați legitimația, vă rog ! "
 • "Cu ce treabă? Da cine v-o trimis?"
 • "Da care este scopul dumneavoastră de a participa la proces?"
 • "Da pentru ce aveț nevoie să staț? La mine-i penal, da sînt multe procese civile! Șî încă să vedem dacă am sală...!"
 • "Ați asistat și în alte procese?"
 • "Da cunoașteț pe cineva din părți?"

Alte constatări:

Deseori, din lipsa numărului suficient de scaune, persoanele care doresc să asiste la proces, cît și participanții la proces sînt nevoiți să asiste în picioare.

Din toate procesele anunțate închise (4), încheiere motivată la momentul declarării procesului închis a fost adoptată 2 cazuri. Motivele invocate în încheiere au fost:

 • Nedivulgarea informațiilor confidențiale (în legătură cu executarea contractului de acordare a serviciilor juridice)
 • Respectarea vieții private a părților din proces (decăderea din drepturile părintești)

În 2 cazuri în care nu a existat încheiere motivată la momentul declarării procesului închis, judecătorul nu a dorit să prezinte nici un motiv pentru care ședința de judecată se desfășoară închis .

Acțiunile întreprinse de judecător pentru a nu permite participarea publicului la proces, în lipsa unei încheieri motivate, au fost:

 • solicitarea prezentării buletinului de identitate, legitimației de serviciu etc.;
 • solicitarea informațiilor despre scopul și motivele din care o persoană dorește să asiste la proces;
 • interzicerea expresă de a participa la proces.

Decembrie 2004

Numărul de procese monitorizate - 116 , dintre ele, 110 - procese publice și 6 - procese închise.
Dintre toate (110) procesele publice, 81 au avut loc în biroul judecătorului și 29 în sala de judecată.
Dintre toate (6) procesele închise, 3 au avut loc în biroul judecătorului și 3 în sala de judecată.

Din toate procesele anunțate publice (110), principiul publicității a fost realizat în 95 cazuri.

Motivele invocate pentru care realizarea principiul publicității nu este posibilă, chiar dacă procesul este anunțat public, au fost:

 • Judecătorul:"Niși nu știu! Șî așă-i multă lume!"
 • Lipsa spațiului din biroul judecătorului. Judecătorul:"N-ai sî te-așezi ca indusu-ntr-un ungheri!"
 • Judecătorul:"Nu vă supărați, dar trebuie să înțelegeți starea de lucruri a domnului ... (numele reclamantului), așa că pentru dumneavoastră, ședința este închisă!"
 • Judecătorul:"Nu vă permit să asistaț, pentru că-i proces de divorț și nu cred că părților o să le placă!"Întrebate, părțile au răspuns că nu sînt împotrivă ca alte persoane să asiste la proces. La întrebarea dacă ședința este deschisă, judecătorul:"Da, dar duceți-vă la alt judecător!"
 • Judecătorul:"Tu mătincă ne urmărești, așă-i?"
 • Întrebat dacă ședința este publică, judecătorul:"E publică. Nu, nu puteți să asistați. Cum așa, eu nu vă cunosc! Cînd o să fie indicație de la președintele judecătoriei...!"

Dintre toate procesele anunțate publice în care s-a realizat principiul publicității (95), admiterea necondiționată a publicului a avut loc în 77 de cazuri.

Comentariile judecătorilor aferente solicitării publicului de a asista la proces:

 • "Cum să nu, se poate, se poate..."
 • "Șî dacă așa tare doriț..."
 • "Da, se poate, dar n-a sî vă fie interesant!"
 • "Da, poftim!"
 • "Vă pare ademenitor dosarul?"
 • "La noi ușa e deschisă!"
 • "Da, intrați!"
 • "Dacă vrei, nu-i nici o problemă!"
 • "Dacă dorești... Noi azi pronunțăm hotărîrea."
 • "Puteți participa! Dacă aveți telefon mobil, vă rog să-l deconectați!"
 • "Poftim! Ai să scrii în BBC despre mine!"
 • "N-aveț cu altșeva cu și vă ocupa înainti di sărbători?!"
 • (În glumă)"Numai dacă nu ne pîrîți!"
 • "Sînteți parte la dosar? Nu? Luați loc!"
 • "Tu mătincă ne controlezi!"
 • "Cine sînteți? Lijbă, da?"
 • "Numai fără sfadă!"

Alte comentarii:

 • Pe durata ședinței, judecătorul a atenționat părțile de faptul că ședința este publică, la unele"atacuri"din partea acestora în adresa persoanei care asistă în proces.

Dintre toate procesele anunțate publice în care s-a realizat principiul publicității, în 18 de cazuri admiterea publicului a fost condiționată de judecător prin formularea următoarelor întrebări / solicitări:

 • "Cum familia?"
 • "Ian să-ni spuneț încă-odată, șini sînteț?"
 • "Cu condiția că aveți 18 ani!"
 • "Prezentați actul de identitate grefierei!"
 • "Prezentați legitimația de avocat! N-aveț?! Da, atunci buletinul!"
 • "Prezentați buletinul, o.k.?"
 • "Sînteți parte? Nu? Cine sînteți? Prezentați buletinul de identitate! Nu aveți? Atunci eliberați sala! Aveți alt act de identitate? Lăsați-l pe masă, cred că cunoașteți regulile de comportament în cadrul ședinței de judecată!"
 • "Nu puteți să asistați, că nu sînt scaune! Da dacă sînteți de acord să stați în picioare, mă rog..."
 • "Nu prea sînt locuri... Văd că ești insistent, dacă vrei, poți sta în picioare!"

Alte constatări:

 • Într-un caz, la solicitarea persoanei de a asista în proces, a intervenit grefiera cu următoarea solicitare:"Prezentați vă rog un document că sînteți avocat-stagiar, pentru că nu la toți judecătorii le place ca cineva să asiste!"
 • De cele mai dese ori, în judecătoriile de sector nu este afișat rolul (lista) proceselor, ora și sala în care acestea urmează a fi examinate. Această împrejurare constituie un impediment major pentru persoanele care doresc să asiste la procesele publice, creînd, totodată, anumite dificultăți și pentru participanții la proces.
Uneori, judecătorii percep dorința altor persoane de a asista la proces ca pe un deranj intenționat al activității sale.

Din toate procesele anunțate închise (6), încheiere motivată la momentul declarării procesului închis a fost adoptată în 2 cazuri. Motivele invocate în încheiere au fost:

 • Respectarea vieții private (apărarea onoarei și demnității)
 • Respectarea vieții private (decăderea din drepturile părintești)

În 4 cazuri în care nu a existat încheiere motivată la momentul declarării procesului închis, motivele invocate de judecători pentru care ședința de judecată s-a desfășurat închis, au fost:

 • Respectarea vieții private (apărarea onoarei și demnității unei persoane fizice, lezate de o publicație periodică)
 • Judecătorul:"Cînd se discută chestiuni intime, Codul de procedură civilă prevede că ședința este declarată închisă! Încheierea va fi pe urmă!"
Păstrarea secretului adopției.

Ianuarie 2005

Numărul de procese monitorizate - 108 , dintre ele, 106 - procese publice și 2 - procese închise.
Dintre toate (106) procesele publice, 64 au avut loc în biroul judecătorului și 42 în sala de judecată.
Dintre toate (2) procesele închise, 2 au avut loc în sala de judecată.

Din toate procesele anunțate publice (106), principiul publicității a fost realizat în 101 cazuri.

Motivele invocate pentru care realizarea principiul publicității nu este posibilă, chiar dacă procesul este anunțat public, au fost:

 • Judecătorul: "Da dumneavoastră cine sînteți?" , persoana: "Sîntem persoane care dorim să asistăm la proces, se poate?", judecătorul: "Nu se poate!", persoana: "Ședința este închisă?" , la care judecătorul a închis ușa în cel mai brutal mod în fața persoanei care a dorit să asiste la o ședință publică.
 • Judecătorul: "Staț pi loc! Cum familia?" , persoana: "Ivanov", judecătorul: "Cum? Da și vreț?", persoana: "Aș dori să asist la proces." , judecătorul: "Da și, sînteț musulimană?" , persoana, surprinsă: "Nu.", judecătorul: "Da și-i cu tiubiteica asta pe cap?" , rîzînd "Am vrut și eu să fac un compliment mai asobenîi! Da și, vreț taman la mini sî asistaț? în jiudicătorii-s 18 jiudicători. Eu și, v-am plăcut șel mai tari?" , cochetînd în continuare "Nuuuuu... Nu sî poati!"
 • Una din părți, reprezentantă a unui minister, s-a opus asistării publicului în procesul public, pe motivul necesității punerii în discuție a informației cu caracter secret. Judecătorul a înlăturat publicul din sală pentru a examina posibilitatea desfășurării ședinței cu ușile închise.
 • Judecătorul a pretins că ședința ar fi închisă, deși în realitate nu era. De fapt, este vorba despre un judecător care și-a stabilit singur regula că ori de cîte ori cineva încearcă să asiste la procesele sale, ele devin imediat "închise", nefixînd măcar acest fapt în mod procesual.
 • Judecătorul: "Așa cum starea în republică este tensionată, am tot dreptul să limitez accesul la ședință". Pentru public a rămas învăluită de mister starea tensionată din republică invocată de judecător ca scuză pentru a limita accesul publicului în instanță.

Dintre toate procesele anunțate publice în care s-a realizat principiul publicității (101), admiterea necondiționată a publicului a avut loc în 94 de cazuri.

Comentariile judecătorilor aferente solicitării publicului de a asista la proces:

 • "Ședințele la noi sînt publice și toți care doresc pot asista!"
 • "De asistat se poate, dar în cazul cînd nu sînt locuri, judecătorul are dreptul să limiteze accesul la ședință."
 • "Nu este închisă, puteți asista!"
 • "Intră, dacă vrei."
 • "Da, numai dacă aveți telefon mobil - deconectați-l!"
 • "Da dumneavoastrî și, sînteți vreo rudă de-a părților?"
 • "Dumneavoastră cine sînteți? Aveți vreo legătură cu cauza dată? Sînteți martor?"
 • "Dumneavoastră sînteți pe dosar?"
 • "Dumneavoastră sînteți martor?"
 • "Dumneavoastră cine sîneți?"
 • "Familia...?"
 • "Puteți sta, da n-a să vă fie interesant."
 • "Da și, chiar nu vă puteți duce la altșineva?!!"
 • "Da, puteți participa, dacă pentru practică!"
 • "A-a-a! Dumneavoastră așel cu practica!"
 • "Ei, da noi sîntem deja la sfîrșit...!"

Dintre toate procesele anunțate publice (106) în care s-a realizat principiul publicității (101), în 7 de cazuri admiterea publicului a fost condiționată de judecător prin formularea următoarelor întrebări / solicitări:

 • "Da de ce la mine? Vreau să știu cine sînteți!", la care persoana care dorește să asiste la proces răspunde: "Sînt cetățean al Moldovei, am dorința de a asista...", judecătorul: "Aveți vreun document?"
 • "Cu ce ocazie? Sînteți agent american? Care-i rostul? Controlori avem de ajuns! Ne scrieți? (Către părți) Ce părere aveți?" . Constatînd reticența reclamantei, judecătorul: "Nu-s împotrivă, dar vedeți că nu dorește reclamanta și avocatul său. Eu, poftim, aș accepta, dacă aveți vreme de pierdut...!"
 • "Prezentaț document că sînteț avocat-stagiar!"
 • "Da cine sînteț și ce căutați la proces?"
 • La solicitarea persoanei de a asista la procesul public, judecătorul: "Mergeți la oricare altcineva din ceilalți 18 judecători!". La solicitarea repetată de a asista anume în acest proces, judecătorul a invocat lipsa scaunelor. La insistența persoanei de a asista la proces măcar și în picioare, judecătorul nu a răspuns nimic. Pe parcursul ședinței, una dintre părți i-a oferit un scaun persoanei care asista la proces în picioare, la care judecătorul a bruscat-o: "Da pe tine nimeni nu te-a întrebat!"

Alte constatări:

 • într-un caz, judecătorul a solicitat prezentarea actelor de identitate de la persoana care a dorit să asiste la proces și le-a reținut pînă la sfîrșitul ședinței.

Din toate procesele anunțate închise (2), încheiere motivată la momentul declarării procesului închis a fost adoptată în 0 cazuri. În 2 cazuri în care nu a existat încheiere motivată la momentul declarării procesului închis, motivele invocate de judecători pentru care ședința de judecată s-a desfășurat închis, au fost:

 • După ședința la care persoana nu a putut asista, întrebat despre existența unei încheieri motivate judecătorul a răspuns agresiv: "Ședința a fost închisă, secretă și atît...!"

Alte constatări:

 • Este interesant că într-un caz procurorul a declarat că ședința ar fi închisă. întrebat despre aceasta, judecătorul a tăcut și a dat de înțeles că ședința ar fi închisă.

Februarie 2005

Numărul de procese monitorizate - 96 , dintre ele toate 96- procese publice.
Dintre toate (96) procesele publice, 77 au avut loc în biroul judecătorului și 19 în sala de judecată.

Din toate procesele anunțate publice (96), principiul publicității a fost realizat în 96 cazuri. Dintre toate procesele anunțate publice în care s-a realizat principiul publicității (96), admiterea necondiționată a publicului a avut loc în 92 de cazuri.

Comentariile judecătorilor aferente solicitării publicului de a asista la proces:

 • "Nu-i pre interesantă, da dacă vrei poți să stai "
 • "Da nu-i pre interesant, mai bine vină la șelea penale, acolo ai sî rîz!"
 • "Fără probleme!"
 • "N-ai ce face, la pescuit? Poftim, ședința este deschisă!"
 • "Sînteți rude, prieteni, da?"
 • "Dumneavoastră ce, sînteți din presă?"
 • "Da unde sînteți stagiar? Intrați!"
 • "Sînteț martor? Da unde fașeț practica?"
 • "Noi sîntem deja la sfîrșit. Deci, oricum doriți să asistați?"

Dintre toate procesele anunțate publice (96) în care s-a realizat principiul publicității, în 4 cazuri admiterea publicului a fost condiționată de judecător prin formularea următoarelor întrebări / solicitări:

 • "Dacă părțile n-or să fie contra..."
 • "Nu este loc, dar puteți să stați în picioare, în anticameră"
 • "Nu sînteți jurnalist? Nu, atunci nu-i nici o problemă, puteți sta!"

Alte constatări:

 • Atunci cînd rareori ședința se desfășoară în sala de judecată, accesul publicului nu este îngrădit. Verificarea identității persoanei care vrea să asiste la proces de obicei se face atunci cînd ședința se desfășoară în biroul judecătorului.

Părțile în proces nu întotdeauna înțeleg prezența publicului la proces, deși acesta este public, fapt care denotă necunoașterea în societate a unui principiu atît de simplu cum este cel al publicității procesului de judecată.