Proiecte implementate Monitorizarea CCCEC Rapoarte

Rapoarte

Sumarul raportului de monitorizare a CCCEC pentru trimestrul I 2008

Constatările arătate mai jos constituie punctul de reper (termen de comparaţie a situaţiei) pentru monitorizarea de mai departe.

Comentariile de mai jos se referă la următoarele:
1. Acţiunile CCCEC conform PPŢ şi HG 32 care nu au ajuns la scadenţă
2. Acţiunile CCCEC conform PPŢ şi HG 32 care au ajuns la scadenţă.

1. Acţiunile CCCEC conform PPŢ şi HG 32 care nu au ajuns la scadenţă. Acţiunile prevăzute în HG 32 I.6-I.23, II.24-II.26, II.28-II.32 şi III.33-III.38 nu au ajuns deocamdată la scadenţă. Cu toate acestea, salutăm demararea implementării înainte de termen de către CCCEC a măsurilor:

 • I.10 „Elaborarea şi identificarea metodelor de implementare a Strategiei informaţionale”. CCCEC a elaborat şi a aprobat această Strategie, a recepţionat comentariile societăţii civile şi a reprezentanţilor organizaţiilor internaţionale, însă la adoptarea ei nu a ţinut cont de aceste comentarii. Reprezentaţii CCCEC au afirmat că comentariile respective vor sta la baza unei revizuiri a Strategiei deja adoptate, fără a concretiza termenul în care se va face aceasta. Totodată, plasarea textului strategiei la compartimentul „comunicate” de pe site-ul CCCEC, în lipsa oricărei invitaţii de prezentare a contribuţiilor din partea mas-mediei, reprezintă o mediatizare insuficientă a acestui document şi un grad scăzut de cooperare cu mas-media la elaborarea şi aplicarea lui.
 • I.11 „Modernizarea site-ului CCCEC” – lansat la 9 aprilie 2008.
 • II.28 „Elaborarea şi implementarea mecanismului de evaluare a nivelului corespunderii profesionale şi integrităţii colaboratorilor CCCEC”. La data lansării noului site al CCCEC, pe acesta a putut fi vizualizată informaţia privind demararea respectivelor activităţi de către Direcţia Securitate Internă.
  Menţionăm de asemenea că în privinţa acţiunii I.18 „Consolidarea capacităţilor de protejare a persoanelor care favorizează procesul penal; organizarea treningurilor pentru dezvoltarea unor tehnici şi strategii eficiente”, care nu a ajuns la scadenţă, monitorii CAPC au întreprins deja acţiuni în vederea monitorizării situaţiei (elaborarea chestionarelor).

2. Acţiunile CCCEC conform PPŢ şi HG 32 care au ajuns la scadenţă. Dintre acţiunile ce au ajuns la scadenţă, au fost:

 • Executate – măsurile:
  • „I.2 Publicarea noii structuri a CCCEC pe site-ul acestuia” (structura ar putea fi prezentată mai detaliat (denumirile şi informaţie generală despre subdiviziuni: servicii, secţii);
  • „I.3 Asigurarea transparenţei bugetului CCCEC prin plasarea acestuia pe site, structurat pe articole de cheltuieli” (există anumite divergenţe la acest capitol între PPŢ şi HG nr.32)
 • Executate parţial – măsurile:
  • „I.1Crearea departamentelor de investigaţii operative şi de prevenire prin elaborarea mecanismului de restructurare şi conlucrare cu celelalte subdiviziuni ale CCCEC”. A fost adoptată HG privind noua structură, deşi de facto departamentele nu au fost deocamdată create (formarea tuturor subdiviziunilor aprobarea regulamentelor acestora, a fişelor de post, stabilirea modului de interacţiune etc.).
  • „II.27 Revizuirea politicii de angajare în organele CCCEC”. Potrivit CCCEC au fost elaborate proiectele Regulamentului privind recrutarea, selectarea şi angajarea prin concurs în CCCEC şi a Instrucţiunilor cu privire la evaluarea performanţelor profesionale, atestarea şi promovarea în serviciu în cadrul CCCEC. Potrivit CCCEC, aceste proiecte nu pot fi aprobate deoarece recomandările părţii americane prevăd monitorizarea politicii de angajare prin intermediul Consiliului Civil, care, la moment, nu este creat.
 • Neexecutate – măsurile:
  • „I.4 Întocmirea şi publicarea Raportului anual privind modul de utilizare a bugetului pe articole” (nu există criterii predeterminate pentru conţinutul şi modul de întocmire a Raportului).
 • Neexecutate, din motive independente de voinţa CCCEC – măsurile:
  • „I.5 Identificarea ONG-urilor cu experienţă relevantă pentru a face parte din grupul reprezentativ al societăţii civile”. În această privinţă, urmează a fi soluţionată conceptual problema creării şi funcţionării Consiliului civil.

Deşi nu au ajuns la scadenţă, implementarea activităţilor „I.6 Elaborarea reglementărilor privind componenţa, scopurile, responsabilităţile, statutul grupului reprezentativ al societăţii civile şi stabilirea mecanismelor de asigurare a independenţei acestuia” şi „I.7 Treninguri de pregătire a grupului reprezentativ al societăţii civile pentru asigurarea transparenţei în activitatea sa, crearea şi promovarea „liniilor fierbinţi”, formularea recomandărilor conducerii CCCEC” se va confrunta cu aceiaşi problemă de ordin conceptual, descrisă mai sus cu referinţă la măsura I.5.

Sumarul raportului de monitorizare a CCCEC pentru trimestrul II 2008

La momentul finisării monitorizării implementării PPŢ şi HG 32 în trimestrul II al anului 2008, constatăm că din numărul total de acţiuni (38), CCCEC a realizat deja 10 acţiuni, iar 2 acţiuni au fost realizate parţial. 1 acţiune rămîne a fi nerealizată din motive independente de voinţa CCCEC. Celelalte 26 de acţiuni, la finisarea trimestrului II, nu au ajuns la scadenţă şi sînt în derulare.

Cît priveşte disponibilitatea, relevanţa, eficacitatea şi eficienţa măsurilor anticorupţie direcţionate spre implementarea HG nr.32, constatăm că:

 • în cadrul CCCEC există riscuri de corupţie, generate de gradul sporit de discreţie administrativă şi de îmbinarea funcţiilor de control şi urmărire penală. Cu toate acestea trebuie să menţionăm că, potrivit sondajului TI, CCCEC se bucură de o încredere din partea cetăţenilor dublă (30,6%) faţă de MAI (15,8%) şi faţă de vamă (15,4%). În acelaşi timp, CCCEC este privit mai rău decît fiscul (38,5%) de către contribuabili. Presupunem că credibilitatea sporită a cetăţenilor faţă de CCCEC în comparaţie cu alte organe de drept, se datorează şi activităţii eficiente a Direcţiei Securitate Internă a CCCEC.
 • impactul politicilor anticorupţionale în CCCEC nu va putea fi palpabil, atîta timp cît eforturile considerabile (trening-uri, conferinţe de presă, mese rotunde, şedinţe neformale, concepţii, etc) ale CCCEC nu vor fi sprijine tehnic şi financiar.

Sumarul raportului de monitorizare a CCCEC pentru trimestrul III 2008

La momentul finisării monitorizării implementării PPŢ şi HG 32 în trimestrul III al anului 2008, constatăm că din numărul total de acţiuni (38), CCCEC a realizat deja 13 acţiuni, iar 3 acţiuni au fost realizate parţial. Celelalte 22 de acţiuni, la finisarea trimestrului III, nu au ajuns la scadenţă şi sînt în derulare.

Cît priveşte disponibilitatea, relevanţa, eficacitatea şi eficienţa măsurilor anticorupţie direcţionate spre implementarea HG nr.32, constatăm că:

 • în cadrul CCCEC persistă riscuri de corupţie, generate de gradul sporit de discreţie administrativă. Totodată, trebuie să remarcăm activitatea destul de eficientă a Direcţiei Securitate Internă a CCCEC.
 • impactul politicilor anticorupţionale în CCCEC nu va putea fi palpabil, atîta timp cît eforturile considerabile (trening-uri, conferinţe de presă, mese rotunde, şedinţe neformale, concepţii, etc) ale CCCEC nu vor fi sprijine tehnic şi financiar.

Sumarul raportului de monitorizare a CCCEC pentru trimestrul IV 2008