Proiecte implementate Monitorizarea CCCEC

Monitorizarea CCCEC

Începînd cu ianuarie 2008 şi pînă în februarie 2009, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei desfăşoară proiectul „Monitorizarea implementării de către Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC) a Capitolului V al Planului Preliminar de Ţară (PPŢ)”. În cadrul acestui proiect sînt monitorizate activităţile de optimizare a activităţii Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, activitate ce se înscrie în una dintre priorităţile Planului Preliminar de Ţară (PPŢ) - Consolidarea Capacităţii de Monitorizare a Societăţii Civile şi Mass-media (CCMSCM).

Scopul activităţilor de monitorizare constă în evaluarea obiectivă a gradului de transparenţă şi a capacităţilor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei de a preveni şi combate corupţia, de a propune soluţii şi recomandări legale şi instituţionale ce ar îmbunătăţi actul de guvernare. Prin această monitorizare, CAPC îşi mai propune să aprecieze calitatea aplicării PPŢ.

Procesul de monitorizare se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de monitorizare a progresului şi impactului real al politicilor anticorupţie prin prisma implementării Planului Preliminar de Ţară al Republicii Moldova în cadrul programului SUA „Provocările Mileniului” şi a Hotărîrii Guvernului Nr. 32 din 11.01.2007 de către Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei, iar rezultatele monitorizării sînt reflectate în rapoartele lunare şi trimestriale ale CAPC.

Vezi textul Metodologiei.

Programul Consolidarea Capacităţilor de Monitorizare a Societăţii Civile în Moldova în cadrul căruia sînt desfăşurate activităţile de monitorizare, este finanţat de Corporaţia Provocările Mileniului (MCC) şi administrat de Agenţia Statelor Unite Pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului Preliminar de Ţară pentru Moldova (PPŢ). Programul CCMSCM este implementat de Academia pentru Dezvoltare Educaţionala (AED) în perioada iulie 2007 - martie 2009.

Această activitate este posibilă cu sprijinul Academiei pentru Dezvoltare Educaţională (AED), în cadrul programului CCMSCM, în baza acordului de cooperare cu Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).