Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 3 Metodologia

Metodologia

Metodologia cu privire expertizarea coruptibilităţii proiectelor actelor legislative (în continuare, Metodologia) a fost elaborată în vederea instituirii unor procedee şi mecanisme de efectuare a expertizei coruptibilităţii proiectelor de acte legislative.

Prin expertiza coruptibilităţii proiectelor de acte legislative efectuată de către experţii independenţi, societatea civilă îşi aduce contribuţia la formarea unui cadru juridic modern, compatibil cu cadrul juridic european. Contribuţia Centrului de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) este valorificată în conformitate cu prevederile Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005.

Vezi textul Metodologiei.