Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 3 Ghidul

Ghidul

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei

„Ghidul pentru efectuarea expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi alte acte normative” (în continuare, Ghidul) a fost întocmit de către CAPC în decembrie 2006 şi evaluat de către experţii Consiliului Europei.

Ghidul are scopul de a contribui la activitatea de întocmire a expertizelor ce identifică normele juridice cu riscuri de favorizare a corupţiei, constituind o bază teoretico-practică pe care se poate fundamenta activitatea de expertiză anticorupţie a legislaţiei. Acest document este util şi în activitatea de elaborare a actelor legislative şi altor acte normative, deoarece, oferă informaţii despre construcţiile normative şi omisiunile generatoare de efecte negative. Ghidul este elaborat în concordanţă cu dispoziţiile Legii nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative şi ale Legii 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, fiind prima metodologie amplă pentru efectuarea expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative.

Publicaţie disponibilă în limbile română (versiune revizuită şi actualizată), rusă şi engleză (versiunile iniţiale)