Proiecte implementate Emisiuni radio "Zona libera de coruptie"

Emisiuni radio "Zona libera de corupţie"

În iulie 2008 CAPC, cu susţinerea financiară a Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Suedia, a demarat proiectul „Sensibilizarea populaţiei împotriva corupţiei prin emisiuni radiofonice”. Proiectul a durat pînă în decembrie 2008 şi prevedea realizarea unui ciclu de 23 de emisiuni cu genericul „Zona liberă de corupţie”, desfăşurate împreună cu Radio Noroc. În perioada 1 iulie-10 septembrie 2008 au fost difuzate primele 12 emisiuni, în zilele de luni şi miercuri, după care, emisiunile au fost difuzate în zilele de miercuri, între orele 19.00-20.00.

Scopul proiectului este cultivarea intoleranţei publicului general faţă de corupţie prin implicarea mass-media şi a funcţionarilor publici în sensibilizarea populaţiei despre drepturile omului şi acordarea asistenţei juridice gratuite victimelor/martorilor corupţiei.

Obiectivele specifice prin care se urmăreşte contribuirea la realizarea acestui scop sînt:

  • informarea despre drepturile omului şi modalităţile de realizare a lor liber de corupţie, precum şi informarea despre inovaţiile legislative din domeniu;
  • sporirea transparenţei autorităţilor publice de a discuta despre corupţia ce afectează realizarea drepturilor omului;
  • oferirea accesului publicului la asistenţa juridică în cauzele de corupţie ce afectează realizarea drepturilor omului.

La fiecare emisiune radio au participat juriştii din cadrul CAPC şi reprezentanţi invitaţi ai autorităţilor publice. Pe parcursul emisiunilor au fost discutate diverse aspecte ale temelor abordate şi au fost date răspunsuri la mesajele scrise transmise de către ascultători pe parcursul emisiunii. Pe toată durata emisiunii, ascultătorii au avut posibilitatea să apeleze la linia fierbinte a CAPC pentru a denunţa încălcările despre care cunosc şi care aveau legătură cu tema emisiunii.