Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 3

Expertiza coruptibilității - etapa 3

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii proiectelor de acte legislative şi diseminarea bunelor practici" preconizat pentru perioada aprilie 2008 – ianuarie 2009 (în continuare, Expertiza coruptibilităţii etapa 3) reprezintă o continuare a Proiectului "Expertiza coruptibilităţii – etapa 2", implementat în perioada 1 octombrie 2006 – 1 octombrie 2007.

Misiunea Proiectului: promovarea metodologiei expertizei coruptibilităţii şi diseminarea bunelor practici ale CAPC şi CCCEC în domeniul expertizei coruptibilităţii.

Proiectul s-a desfăşurat în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finananţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliului Europei, realizînd un şir de activităţi divizate în 4 Module:

Modulul I. Desfăşurarea de către CAPC în comun cu CCCEC a training-urilor pentru autorităţile publice centrale şi locale privind expertiza coruptibilităţii a proiectelor actelor legislative şi proiectelor actelor normative ale Guvernului

Modulul II. Promovarea metodologiei expertizei coruptibilităţii şi diseminarea bunelor practici în prevenirea corupţiei

Modulul III. Susţinerea procesului legislativ prin înaintarea rapoartelor de expertiză a coruptibilităţii la proiectele de acte legislative înregistrate în Parlament

Modulul IV. Dezvoltarea unui template electronic pentru facilitarea activităţii de întocmire a rapoartelor de expertiză a coruptibilităţii