Proiecte implementate Expertiza coruptibilitatii - etapa 3 Rapoarte de expertiză (arhiva)

Raport de expertiză nr.170

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
16 02 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Hotărîrii pentru completarea anexei la Hotărîrea Parlamentului nr.533-XIII din 13 iulie 1995 cu privire la drepturile cetăţenilor Republicii Moldova decoraţi cu distincţiile de stat ale fostei U.R.S.S.
(înregistrat în Parlament cu nr.401 din 31.01.2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Hotărîrii pentru completarea anexei la Hotărîrea Parlamentului nr.533-XIII din 13 iulie 1995 cu privire la drepturile cetăţenilor Republicii Moldova decoraţi cu distincţiile de stat ale fostei U.R.S.S.

Evaluare generală

1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, prin urmare proiectul este înaintat în conformitate cu rigorile iniţierii actelor legislative prevăzute de art.73 din Constituţie şi art.44 din Regulamentul Parlamentului.

2. Categoria actului legislativ propus este hotărîre a Parlamentului, ceea ce corespunde art.66 din Constituţie şi articolului 11 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

3. Scopul promovării proiectului. Potrivit autorilor, proiectul "propune de echivalat Medalia fostei U.R.S.S. "Pentru vitejie în muncă în anii 1941-1945 ai Marelui Război pentru Apărarea Patriei" cu distincţia Republicii Moldova - "Medalia "Pentru Vitejie" şi, în acest sens, de operat completări în anexa Hotărîrii Parlamentului nr.533-XIII din 13 iulie 1995 cu privire la drepturile cetăţenilor Republicii Moldova decoraţi cu distincţiile de stat ale fostei U.R.S.S.

Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă la proiectul de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului. Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

5. Suficienţa argumentării. în nota informativă, autorii aduc o justificare suficientă pentru susţinerea proiectului, menţionînd, în special, următoarele: "conform anexei la Hotărîrea Parlamentului nr.533-XIII din 13 iulie 1995 cu privire la drepturile cetăţenilor Republicii Moldova decoraţi cu distincţiile de stat ale fostei U.R.S.S. distincţia de stat ale fostei U.R.S.S. - Medalia "Pentru vitejie în muncă în anii 1941-1945 ai Marelui Război pentru Apărarea Patriei" n-a fost echivalată de către Parlament (aşa cum s-a procedat cu alte distincţii sovietice) la una din distincţiile de stat a Republicii Moldova prevăzute de Legea nr.1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, fapt ce a lăsat persoanele decorate cu această medalie care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova - fără protecţia social-juridică minimă meritată prevăzută conform Legii nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani. Această stare de lucruri din punct de vedere social-uman este inechitabilă şi impune obiectiv necesitatea operării completărilor respective în legislaţia în vigoare şi, în primul rînd, în Hotărîrea vizată a Parlamentului (nr.533-XIII din 13 iulie 1995) în scopul echivalării persoanelor distinse cu medalia nominalizată la persoanele decorate cu distincţia corespunzătoare a Republicii Moldova."

6. Referinţe la compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Lipsa unor asemenea referinţe în nota informativă şi în textul proiectului este justificată prin caracterul categoriei sociale pe care intenţionează să o protejeze proiectul: veteranii de război ai fostei U.R.S.S. decoraţi cu medalia "Pentru vitejie în muncă în anii 1941-1945 ai Marelui Război pentru Apărarea Patriei".

7. Fundamentarea financiar-economică. Nota informativă conţine un calcul al cheltuielilor aferente adoptării proiectului: "numărul persoanelor decorate cu distincţia respectivă a fostei U.R.S.S. care în prezent domiciliază în Republica Moldova constituie circa 1900 de oameni. Pentru acordarea conform art.22 alin.(1) lit. a) din Legea cu privire la veterani alocaţiilor nominale în mărimea de 25 de lei lunar acestor veterani este necesar de preconizat anual surse bugetare în sumă de 570 mii lei, care nu este considerabilă şi poate fi suportată de bugetul de stat."
Evaluarea de fond a coruptibilităţii

8. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Proiectul promovează interese/beneficii pentru un grup de veterani care, conform notei informative, numără circa 1900 persoane, care au fost decoraţi cu medalia "Pentru vitejie în muncă în anii 1941-1945 ai Marelui Război pentru Apărarea Patriei". Considerăm promovarea acestor interese/beneficii întemeiată.

9. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului nu rezultă prejudicierea anumitor categorii de persoane.

10. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu propune intervenţii în acest sens.

Concluzii

11. În concluzie menţionăm că proiectul legii expertizate nu conţine norme cu potenţial de coruptibilitate, dispune de o argumentare solidă şi o fundamentare financiar-economică adecvată, iar promovarea acestui proiect de act legislativ constituie beneficii pentru o categorie social-vulnerabilă din rîndul veteranilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei 1941-1945.


 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI