SQL/DB Error -- [
  Error establishing a database connection!
 1. Are you sure you have the correct user/password?
 2. Are you sure that you have typed the correct hostname?
 3. Are you sure that the database server is running?
]
SQL/DB Error -- [
  Error selecting database capcmd_new!
 1. Are you sure it exists?
 2. Are you sure there is a valid database connection?
]
SQL/DB Error -- [No such file or directory]
SQL/DB Error -- [No such file or directory]
SQL/DB Error -- [No such file or directory]
SQL/DB Error -- [No such file or directory]
SQL/DB Error -- [
  Error establishing a database connection!
 1. Are you sure you have the correct user/password?
 2. Are you sure that you have typed the correct hostname?
 3. Are you sure that the database server is running?
]
SQL/DB Error -- [
  Error selecting database capcmd_newreports!
 1. Are you sure it exists?
 2. Are you sure there is a valid database connection?
]
SQL/DB Error -- [No such file or directory]
SQL/DB Error -- [
  Error establishing a database connection!
 1. Are you sure you have the correct user/password?
 2. Are you sure that you have typed the correct hostname?
 3. Are you sure that the database server is running?
]
SQL/DB Error -- [
  Error selecting database capcmd_new!
 1. Are you sure it exists?
 2. Are you sure there is a valid database connection?
]
SQL/DB Error -- [No such file or directory]
SQL/DB Error -- [No such file or directory]
SQL/DB Error -- [No such file or directory]
SQL/DB Error -- [No such file or directory]
SQL/DB Error -- [
  Error establishing a database connection!
 1. Are you sure you have the correct user/password?
 2. Are you sure that you have typed the correct hostname?
 3. Are you sure that the database server is running?
]
SQL/DB Error -- [
  Error selecting database capcmd_newreports!
 1. Are you sure it exists?
 2. Are you sure there is a valid database connection?
]
SQL/DB Error -- [No such file or directory]
SQL/DB Error -- [
  Error establishing a database connection!
 1. Are you sure you have the correct user/password?
 2. Are you sure that you have typed the correct hostname?
 3. Are you sure that the database server is running?
]
SQL/DB Error -- [
  Error selecting database capcmd_gender!
 1. Are you sure it exists?
 2. Are you sure there is a valid database connection?
]
SQL/DB Error -- [No such file or directory]
Centrul de analiză și prevenire a corupției

Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la

La solicitareaEvaluarea generală


1. Scopul promovării proiectuluiFundamentarea proiectului


2. Suficienţa argumentării.


3. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale.


4. Fundamentarea economico-financiară.Evaluarea de fond a coruptibilităţii


5. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii.


6. Prejudicii aduse prin aplicarea actului.


7. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale.


8. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului.


9. Reglementarea activităţii autorităţilor publice.
ConcluziiCentrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei

 

 

Rapoarte de expertiză


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI