Democraţia nu este o deducţie matematică dovedită o dată pentru totdeauna. Democraţia este doar o credinţă susţinută fervent, un angajament care este testat iar şi iar în furnalul arzător al istoriei. Jack Kemp

Comunicat de presă privind proiectul Regulamentului cu privire la evaluarea, evidenţa, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilităţii proiectului Regulamentului cu privire la evaluarea, evidenţa, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor

Autor nemijlocit al proiectului  este Ministerul Justiţiei.

Prin proiect se propune stabilirea valorii admise a cadourilor simbolice, celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol, precum şi se propune aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea, evidenţa, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor. Astfel, proiectul este absolut justificat în contextul prevederilor art. 23 alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese, precum şi reieşind din prevederile art. 11 alin. (2) şi alin. (4) din Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.

În opnia CAPC, proiectul este unul echilibrat. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general. Totodată, din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.

În concluziile expertizei s-a arătat că eventualul impact benefic al normelor ar putea fi sporit, dacă vor fi examinate şi obiecţiile înaintate de către CAPC care se referă, în special, la nivelul de compatibilitate a proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale, modul de reglementare a activităţii autorităţilor publice etc.

Raportul complet al expertizei poate fi vizualizat pe adresa:  http://capc.md/ro/expertise/avize/nr-510.html