Funcționarii sunt precum carțile dintr-o biblioteca: cu cât sunt plasați mai sus, cu atât sunt mai nefolositori. A. Karr

Participarea Directorului CAPC la lucrările sesiunii 38 a reuniunii plenare a Grupului de State contra Corupţiei (GRECO)

În perioada 9-13 iunie 2008, dna Galina Bostan, directorul CAPC şi dna Mariana Kalughin, şef al secţiei prevenire şi interacţiune civilă a Direcţiei generale analiză, prognoză şi prevenire a CCCEC au participat la lucrările sesiunii 38 a reuniunii plenare GRECO.

La 11 iunie 2008, reprezentanţii Republicii Moldova au prezentat experienţa ţării noastre în domeniul expertizei coruptibilităţii în cadrul unei şedinţe restrînse a managerilor de proiect din cadrul Secretariatului General al Consiliului Europei.

La 12 iunie 2008, metodologia expertizei coruptibilităţii legislaţiei aplicată în Republica Moldova a fost prezentată şi în cadrul şedinţei plenare a reprezentanţilor ţărilor-membre ale GRECO. Dna Mariana Kalughin şi dna Galina Bostan au făcut două prezentări în cadrul cărora s-au referit la reglementările normative a expertizei coruptibilităţii în legislaţia Republicii Moldova, la experienţa acumulată de către ambele instituţii implicate în procesul de expertiză, precum şi la constatările elaborate în baza generalizării practicii acumulate şi a evaluării eficienţei mecanismului expertizei coruptibilităţii. De asemenea, tuturor participanţilor le-au fost repartizate CD-uri cu informaţii concludente privind reglementările legislative şi experienţa Republicii Moldova în domeniul metodologiei expertizei coruptibilităţii. Prestaţia reprezentanţilor Republicii Moldova şi prezentările făcute au fost înalt apreciate şi au trezit un viu interes din partea participanţilor. Acest fapt a fost reflectat în raportul de sinteză a reuniunii 38 a GRECO care poate fi accesat aici.

Acest eveniment a fost realizat în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.