Renuntarea la libertate inseamna renuntarea la conditia de a fi om, tradarea atat a drepturilor umanitatii, cat si chiar a obligatunilor acesteia. Jean Jacques Rousseau

Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la ajutorul de stat


Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilităţii proiectului de Lege cu privire la ajutorul de stat.

Autor nemijlocit al proiectului Legii este Ministerul Economiei.

Potrivit notei informative, proiectul de lege, are drept scop elaborarea cadrului normativ în domeniul ajutorului de stat în Republica Moldova, crearea unui mecanism centralizat de monitorizare a ajutoarelor de stat acordate, care va elimina ineficienţa şi birocraţia procedurilor legate de ajutoarele de stat.

 În raportul de expertiză au fost enunţate următoarele constatări privitoare la coruptibilitatea actului legislativ:

  • argumentarea insuficientă pentru scopurile proiectului;
  • proiectul de lege nu este fundamentat din punct de vedere economico-financiar;
  • proiectul de lege nu a fost supus analizei impactului de reglementare;
  • prevederile din proiect urmează a fi coordonate cu normele tehnicii legislative;
  • proiectul stabileşte unele competenţe discreţionare ale Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei privind aprecierea şi delimitarea criteriilor în baza cărora va fi evaluată compatibilitatea cu mediul concurenţial normal a ajutoarelor de stat;
  • proiectul de lege nu include prevederi referitoare la răspunderea persoanelor abilitate cu luarea deciziilor în privinţa acordării sau refuzului de a acorda ajutor de stat. Lipsa acestor prevederi în textul legii care ar responsabiliza personalul implicat, constituie o lacună şi o posibilitate de a se eschiva de la anumite obligaţii sau de a aplica preferenţial anumite norme ale proiectului de lege, constituind, în acest sens, un factor de coruptibilitate;
  • în proiectul de lege nu sunt clar definitivate bazele juridice privind modalităţile de autorizare şi acordare a ajutorului de stat, condiţiile de revocare a deciziilor Agenţiei;
  • nu sunt stabilite competenţele şi atribuţiile, drepturile şi obligaţiile personalului din cadrul Agenţiei abilitat cu atribuţii de investigare;
  • nu sunt stabilite care acţiuni/inacţiuni vor fi considerate contravenţii şi autoritatea cu drept de aplicare a acestora.

 În concluzie, în raportul de expertiză s-a arătat, că adoptarea sau neadoptarea proiectului de Lege cu privire la ajutorul de stat constituie opţiunea politică a Parlamentului, înscriindu-se în dreptul discreţionar al legiuitorului de a decide asupra felului în care urmează a fi soluţionate problemele sociale în Republica Moldova.

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului "Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi legislative – etapa V", care este susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia şi Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională.