Nimic nu este mai respingator pentru o democratie decat inchiderea unei persoane sau incarcerarea ei din motiv ca nu este populara. In aceasta consta adevarata testare a civilizatiei. Winston Churchill

Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la Comisia Principală de Etică, structura şi modul de funcţionare a acesteia

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza coruptibilităţii proiectului Legii cu privire la Comisia Principală de Etică, structura şi modul de funcţionare a acesteia.

Potrivit Ministerului Justiţiei (autorul nemijlocit al proiectului), proiectul a fost determinat de necesitatea creării unei instituţii independente (Comisia Principală de Etică), care va fi responsabilă de controlul declaraţiilor de venituri şi proprietate, precum şi cele de interese personale. În acest sens, potrivit autorului, a fost considerată oportună adaptarea modelului României la realităţile Republicii Moldova, fapt care se justifică prin apartenenţa atît a României, cît şi a Republicii Moldovei unui sistem de drept, sistemului romano-germanic. Autorul susţine că adoptarea proiectului va permite asigurarea în termen restrâns a unor rezultate palpabile în implementarea politicii privind controlul declaraţiilor cu privire la interesele personale, precum şi cu privire la veniturile şi proprietatea demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere.

Nota informativă a fost plasată pe site-ul Parlamentului şi conţine informaţii privitor la: condiţiile ce au impus elaborarea proiectului; principalele prevederi, locul actului în sistemul legislaţiei, evidenţierea elementelor noi; reglementările corespondente din actele internaţionale din domeniul vizat; informaţii cu privire la experienţa şi practicile Letoniei, Germaniei, Ungariei, Poloniei, Marii Britanii, Italiei, Spaniei, României. Totodată, nota informativă nu conţine o fundamentare economico-financiară a proiectului, deşi punerea în executare a noilor reglementări, prin care se instituie o nouă autoritate publică, vor necesita cheltuieli financiare, care trebuie justificate reieşind şi din potenţialul instituţional, limitat al Comisiei.

În opinia CAPC, proiectul este unul absolut necesar. Legea nr. 16/2008 va rămâne inaplicabilă atât timp, cât nu este înființată Comisia Principală de Etică, nu este reglementat statutul și modul de funcționare a acesteia, nu este aprobat modelul declarațiilor de interese personale.  Înființarea Comisiei ar fi o oportunitate în eficientizarea mecanismului național anticorupție.

Totuşi, calitatea proiectului diminuează potenţialul acestei oportunităţi:
- proiectul nu-şi atinge scopul, lăsând fără reglementare procedura de examinare şi soluţionare a conflictelor de interese;
- proiectul este compatibil cu standardele internaţionale, care, de altfel, nu oferă decât un cadru foarte general referitor la instituirea unui mecanism de declarare a veniturilor şi proprietăţii, de tratare şi soluţionare a conflictelor de interese şi de declarare a intereselor personale de către agenţii publici, condiţii care sporeşte relevanţa experienţei altor state în domeniu;
- preluarea întocmai a modelului României, nefiind oferite soluţii de anticipare a eventualelor deficienţe instituţionale (pe exemplul Agenţiei Naţionale de Integritate din România) este insuficient de argumentată;
- persistă anumit potenţial de prejudiciere a drepturilor şi libertăţilor persoanelor, care, în opinia noastră, nu este proporţional interesului public urmărit;
- proiectul conţine norme concurente cu alte legi speciale, pe lângă acestea conţinând şi alte elemente de coruptibilitate;
- reglementând statutul autorităţii, rămâne confuz în ce priveşte tratarea şi soluţionarea conflictelor de interese;
- urmează să se revadă organigrama;
- necesită a fi perfecţionat în ce priveşte limbajul şi formulări.

Raportul complet al Centrului de Analiză şi Prevenire a Corupţiei poate fi accesat http://capc.md/ro/expertise/avize/nr-427.html