O democratie adevarata trebuie sa fie progresista, altfel ea va inceta sa mai fie o democratie adevarata. Theodore Roosevelt

Solicitare de ofertă – servicii de elaborare a unui e-template de monitorizare a alocării ajutoarelor sociale de către APL

Asociația Obștească ”Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției” (CAPC) solicită oferte de la persoane fizice sau juridice din Republica Moldova pentru elaborarea conceptului, structurii și a designului unui e-template de monitorizare a alocării ajutoarelor sociale de către autoritățile publice locale (APL), în cadrul proiectului ” Ajutorul social în Republica Moldova: între eficacitate și integritate”, implementat de CAPC, cu sprijinul financiar al Reprezentanței Fundației Konrad Adenauer în Republica Moldova din resursele oferite de Uniunea Europeană și Ministerul Federal de Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei.

 

Persoana fizică/juridică selectată va presta serviciile contractate în cadrul prezentului concurs în baza unui contract de prestare a serviciilor.

 

E-template-ul urmează să fie funcțional până la 1 martie 2020.

 

I. Responsabilități generale:

 

Prestatorul va elabora și propune conceptul general și designul e-template-ului de monitorizare a alocării ajutoarelor sociale de către APL, în baza Metodologiei de monitorizare a alocării ajutoarelor sociale de către APL, elaborată de CAPC.  Prestatorul va realiza toate lucrările tehnice, în strînsă colaborare cu echipa CAPC și va asigura interconectarea e-template-ul cu pagina web a organizației. Prestatorul va instrui personalul responsabil din cadrul organizației privind administrarea şi menținerea e-template.

 

II. Cerințe generale față de e-template:

 

E-template va constitui un șablon electronic, interconectat la toți partenerii proiectului, cu două nivele de acces (monitor și administrator), elaborat în baza Metodologiei de monitorizare a alocării ajutoarelor sociale de către APL și care trebuie să permită: standartizarea şi unificarea rapoartelor de monitorizare; asigurarea unui tablou informaţional complex al alocării ajutoarelor sociale;  generarea statisticii cu privire la anumite întrebări; posibilitatea de a genera versiunea PDF a raportului de monitorizare și plasarea acestuia pe site-ul organizației; posibilitatea inserării periodice a unor chestionare.

E-template-ul va fi elaborat şi administrat în 2 versiuni lingvistice: română și rusă

 

III. Criteriile de selecție:

  1. Experiența aplicantului (portofoliul);
  2. Oferta tehnică;
  3. Oferta financiară;
  4. Termene optime de executare a lucrărilor;
  5. Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată (în cazul persoanelor juridice) și expediată prin e-mail la contact@capc.md sau direct la sediul CAPC (str. Sfatul Țării 27, of.013, Chișinău) până pe 10 ianuarie 2020.

Oferta de participare la concurs va conţine:

  • Copia certificatului de înregistrare - pentru persoană juridică (indicați persoana responsabilă de executarea lucrărilor, cu anexarea CV-ului acesteia) sau CV-ul actualizat - pentru persoană fizică
  • O succintă ofertă tehnică, care va descrie viziunea ofertantului asupra e-template
  • Oferta financiară cu indicarea termenelor de executare. Prețurile vor fi indicate în Euro, inclusiv TVA
  • Portofoliul celor mai importante lucrări similare
  • Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu pot fi schimbate, cu excepția situației în care Beneficiarul va face o modificare în calendarul său de implementare.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 23 83 84 sau la adresa de e-mail: contact@capc.md