Democraţia este un mecanism care garantează că nu vom fi guvernaţi mai bine decât merităm. George Bernard Shaw

CAPC a reluat activitatea de expertiză a coruptibilităţii legislaţiei

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a reluat activitatea de expertiză a coruptibilităţii proiectelor de acte legislative.

Expertiza coruptibilităţii este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi legislative – etapa V”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia şi Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională.

Rapoartele de expertiză a coruptibilităţii pe marginea proiectelor de legi, înregistrate în Parlamentul Republicii Moldova, pot fi accesate în directoriul "Rapoarte de expertiză" la următorul link: http://capc.md/ro/expertise/avize