Renuntarea la libertate inseamna renuntarea la conditia de a fi om, tradarea atat a drepturilor umanitatii, cat si chiar a obligatunilor acesteia. Jean Jacques Rousseau

Comunicat de presă la proiectul Legii privind evaluarea strategică de mediu

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza proiectului Legii privind evaluarea strategică de mediu din perspectiva drepturilor omului.

 

Autor al proiectului de Lege este Ministerul Mediului.

 

Categoria actului legislativ promovat de autor este lege organică, ceea ce nu corespunde art.72 din Constituţie şi art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.  Nici o normă a proiectului actului normativ expertizat nu reglementează domeniile pentru care trebuie să fie aprobate legi organice. Raporturile juridice propuse a fi reglementate prin proiectul de Lege privind evaluarea strategică de mediu urmează a fi reglementate prin legi ordinare.

 

Potrivit Notei informative, proiectul de Lege privind evaluarea strategică de mediu este elaborat în conformitate cu prevederile Directivei Parlamentului şi Consiliului European 2001/42/EC privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului şi ale Protocolului privind evaluarea strategică de mediu la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier.

 

Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu conține o argumentare suficientă a promovării proiectului, făcînu-se referinţă doar o unele argumente generale în sprijinul ideilor ce stau la baza acestuia, la Planul naţional de armonizare a legislaţiei, Planul de acţiuni a Guvernului etc.

 

În nota informativă, autorul a indicat că la implementarea legii nu ar fi necesare cheltuieli bugetare suplimentare, deşi potrivit normelor proiectului, în sarcina iniţiatorului şi a autorităţii de mediu şi subdiviziunile acesteia sunt puse sarcini ce ar necesita cheltuieli bugetare, cum ar fi organizarea consultaţiilor publice, angajarea de experţi şi specialişti, inclusiv internaționali pentru efectuarea evaluării, etc. În acest context, o fundamentare economico-financiară era necesară, iar promovarea proiectului de lege fără o analiză economico-financiară argumentată, indică asupra faptului că, se încearcă evitarea barierelor suplimentare în procesul de adoptare a legii, ceea ce nu aduce nici un beneficiu procesului de legiferare.

 

Prin implementarea proiectului, în cazul adoptării acestuia, respectarea principiilor transparenţei şi participării va fi asigurată, iar al responsabilizării va fi asigurată insuficient, deoarece proiectul nu conţine prevederi, care să ofere posibilitatea persoanelor interesate să solicite de la autoritatea publică oferirea de argumente şi explicaţii pentru justificarea deciziilor şi acţiunilor.

 

Proiectul este conform Constituției şi legislației corelative. Totuşi în raportul de expertiză s-a menţionat, că în sistemul legislativ al Republicii Moldova există deja norme care au scopul de a evalua, preveni şi/sau reducere impactului activităţii economice asupra mediului înconjurător. Este vorba de Legea nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, act normativ ajustat la prevederile legislaţiei comunitare (Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului), care stabileşte obligativitatea efectuării expertizelor ecologice de stat, evaluarea impactului asupra mediului, în rezultatul cărora se eliberează avize ecologice, autorizaţii de mediu şi alte acte permisive.

În concluziile raportului s-a arătat că ar fi oportună ajustarea prevederilor Legii nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului cu prevederile Directivei Parlamentului şi Consiliului European 2001/42/EC privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului şi ale Protocolului privind evaluarea strategică de mediu la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier şi nu promovarea unui act normativ nou.

 

Raportul complet poate fi accesat pe adresa: http://capc.md/ro/expertise/avizel/nr-732.html 

 

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei

 

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului „Armonizarea legislaţiei cu standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia