Democratie si astfel, neputand face ca tot ceea ce este just sa fie tare, s-a facut ca tot ceea ce este tare sa fie just. Blaise Pascal

CAPC va monitoriza implementarea politicilor și instrumentelor anticorupție în sistemul judecătoresc

Chișinău, 30 septembrie, 2016. Pe parcursul a patru luni, experții CAPC vor monitoriza procesul de punere în aplicare a politicilor și instrumentelor anticorupție în cadrul sistemului judecătoresc. Monitorizarea reprezintă o parte a unui proces complex de evaluare a eficacității instrumentelor și politicilor în cadrul sistemului judecătoresc, derulat în cadrul unui Proiect implementat de CAPC în perioada iulie 2016 – martie 2017, cu suportul financiar al Programului Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova.

Pe parcursul Proiectului va fi asigurată o activitate multidimensională de evaluare a nivelului de implementare a politicilor și instrumentelor anticorupție în cadrul sistemului judecătoresc, urmînd a fi evaluate următoarele politici/instrumente:

 • verificarea titularilor și a candidaților la funcții;
 • testarea la poligraf a candidaților la funcții;
 • declararea și controlul averii și intereselor personale;
 • testarea integrității profesionale, inclusiv declararea influențelor nepotrivite;
 • declararea comunicării interzise;
 • declararea cadourilor;
 • avertizarea de integritate;
 • liniile telefonice anticorupție;
 • distribuirea aleatorie a dosarelor în instanțele judecătorești.

În procesul de evaluare se vor analiza eforturile autorităților responsabile de punerea în aplicare a politicilor/instrumentelor anticorupție care constituie obiect al evaluării, și anume:

 • Autoritatea Națională de Integritate;
 • Centrul Național Anticorupție;
 • Consiliul Superior al Magistraturii;
 • Serviciul de Informații și Securitate. 

În funcție de specificul politicii/instrumentului, se va analiza modul în care acestea sunt implementate de fiecare din instanțele judecătorești.

Evaluarea va fi efectuată în baza unei Metodologii elaborată de CAPC care va permite evaluarea atît a gradului de implementare/aplicare a politicilor/instrumentelor anticorupție, cît și a calității măsurilor adoptate de către autorități. Rezultatele monitorizării precum și recomandările privind îmbunătățirea cadrului normativ și instituțional vor fi făcute publice pe parcursul anului 2017.

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției va implementa Proiectul Evaluarea instituirii și aplicării instrumentelor anticorupție în sistemul judecătorescîn perioada 2016-2017, cu suportul Programului Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova.

 

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției