De regula, peste democratiile infantile, pe langa plaga saraciei si coruptiei, mai vine si ciuma nationalismului. Valeriu Butulesc

Lansarea Studiului privind eficiența expertizei coruptibilității 2015-2016

Luni, 26 septembrie 2016, Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) a organizat o masă rotundă în cadrul căreia a fost prezentat Studiul eficienței expertizei coruptibilității în perioada 2015-2016. Evenimentul a fost organizat ca parte a Proiectului ”Expertiza coruptibilității proiectelor actelor legislative", implementat de CAPC în  perioada 1 septembrie 2015 – 1 septembrie 2016 cu suportul financiar al MATRA Rule of Law and Good Governance Programme from Kingdom of the Netherlands .

La eveniment au participat deputați, reprezentanți ai Secretariatului Parlamentului, ai Ministerului Justiției, Centrului Național Anticorupție și ai organizațiilor societății civile.

Studiul a evaluat eficiența expertizei coruptibilității în sesiunea de toamnă 2015 și sesiunea de primăvară 2016 ale Parlamentului și a punctat principalele tendințe și constatări cu privire la procesul legislativ din această perioadă, precum și constatări privind calitatea legilor din perspectiva coruptibilității.

În perioada de referință CAPC a supus expertizei coruptibilității 75 proiecte de acte legislative preluate de pagina web a Parlamentului, dintre care la momentul întocmirii Studiului 27 erau adoptate, 1 respins și 1 retras. Experții CAPC au formulat obiecții referitoare la 969 elemente de coruptibilitate identificate în toate proiectele expertizate.

Eficiența rapoartelor de expertiză a coruptibilității întocmite de experții CAPC a fost măsurată prin verificarea acceptării a 380 obiecții referitoare la elemente concrete de coruptibilitate formulate în cele 29 rapoarte de expertiză la proiectele de legi care au fost deja adoptate și publicate în Monitorul Oficial fie au fost retrase. Legiuitorul a acceptat 153 de obiecții, ceea ce reprezintă un randament de 40%. În perioada respectivă (2015-2016) legiuitorul a acceptat cel mai frecvent remedierea riscurilor de coruptibilitate depistate în proiectele de legi de către experți în următoarele categorii:IV. Transparența și acces la informații (100%); V. Răspundere și responsabilitate (71%),  VII. Formulări lingvistice (44%).

În constările Studiului s-a menționat că majoritatea îngrijorărilor exprimate în studiile anterioare ale CAPC privind eficiența expertizei coruptibilității nu au fost eliminate/soluționate pe parcursul celor două sesiuni parlamentare. Toate aspectele urmărite constant în rapoartele CAPC de expertiză a coruptibilității sunt în declin:

  • nivelul de fundamentare și suficiența argumentării proiectelor actelor normative este în scădere continuă;
  • transparența întregului dosar de însoțire a proiectelor de legi, rămîne în continuare o provocare pentru Parlament: nu este asigurat accesul la sinteza propunerilor/obiecțiilor la proiectele de legi, inclusiv, între două lecturi, avizele și rapoartele comisiilor parlamentare nu de fiecare dată sunt publicate pe pagina web a Parlamentului etc.;
  • calcularea costului legilor rămîne o provocare majoră pentru autoritățile emitente, inclusiv pentru instituțiile care au expertiza și infrastructura necesară (Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei;
  • în terenul de legiferare sunt admiși și intervin noi subiecți (BNM, PG), care nu sunt abilitați cu dreptul de inițiativă legislativă, potrivit Constituției;
  • autoritățile au intervenit cu soluții controversate pentru soluționarea problemelor din sectorul bancar și piața financiară: în loc să responsabilizeze exponenții acestor sectoare, adoptă soluții care îi absolvă practic de orice control și răspundere;
  • continuă să rămînă în afara atenției domeniul educație, cultură, culte și mass-media, dar și domeniul social/legislația muncii. Există unele inițiative sporadice pentru aceste două domenii, dar este regretabil că autoritățile nu se preocupă în mod strategic și planificat de modernizarea acestor domenii;
  • promovarea intereselor prin proiectele de legi a luat conotații alarmante, în special, în cazul inițiativelor deputaților;
  • în proiectele de legi au reapărut elemente de coruptibilitate, care anterior păreau să fi fost eliminate din tradițiile formulării normelor legislative (”este în drept”, ”poate”) elemente care lărgesc marja discreționară a funcționarilor;
  • Parlamentul continuă să ignore riscurile de coruptibilitate semnalate în rapoartele de expertiză, inclusiv ale CAPC. În perioada vizată de Studiu (2015-2016), gradul de acceptare și remediere a riscurilor de coruptibilitate a scăzut cu 9%.

Menționăm că CAPC, deja de 10 ani, prin expertiza coruptibilității, prezintă recomandări concrete per fiecare proiect de lege expertizat și element de coruptibilitate identificat, respectiv, legiuitorii sunt încurajați să ia în considerare riscurile de coruptibilitate anticipate de experții CAPC și să le remedieze încă în faza de proiect.

Totodată, concluziile Studiului demonstrează necesitatea menţinerii în continuare a procesului de creaţie legislativă în vizorul societăţii civile în cele mai diverse forme, inclusiv prin intermediul expertizei coruptibilităţii legislaţiei. Incontestabil, acest instrument de monitorizare a legiferării, aplicat deja pe parcursul a 10 ani, şi-a demonstrat eficienţa şi universalitatea prin faptul că, pe de o parte, oferă un ”screening” a procesului de creaţie legislativă, iar pe de altă parte, prin formularea recomandărilor, contribuie la sporirea calităţii legilor.

Studiul integral privind eficiența expertizei coruptibilității poate fi accesatla:http://capc.md/files/STUDIU_EC_2015-2016_24.09.2016_%20final.pdf