Funcționarii sunt precum carțile dintr-o biblioteca: cu cât sunt plasați mai sus, cu atât sunt mai nefolositori. A. Karr

Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii privind protecția consumatorilor

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.105-XV din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor (art.1, 2, 7, ș.a.) din perspectiva drepturilor omului.

Autor al proiectului de Lege este Ministerul Economiei.

 

Potrivit autorului, proiectul de lege are ca scop transpunerea în legislaţia naţională a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vînzării de bunuri de consum și garanțiile conexe.

 

Nota informativă a proiectului nu a fost plasată pe pagina web a Parlamentului, ceea ce limitează accesul la cunoașterea argumentelor autorului pentru promovarea proiectului de lege. La fel, contrar cerințelor art.13 din Legea nr.235/2006 și art.20 din Legea nr.780/2001, lipsește actul de analiză a impactului de reglementare, care urma să argumenteze, în baza evaluării costurilor şi beneficiilor, necesitatea adoptării actului normativ şi analiza de impact al acestuia asupra activităţii de întreprinzător, inclusiv asigurarea respectării drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi ale statului.

 

Prevederile din proiect au tangență cu normele constituţionale cuprinse în art.37 din Constituţie, ce garanteză dreptul la un mediu înconjurător sănătos. Potrivit normei date, fiecare om are dreptul la un mediu înconjurător neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru viaţă şi sănătate, precum şi la produse alimentare şi obiecte de uz casnic inofensive. În acest sens, proiectul va avea un impact pozitiv asupra drepturilor omului. Totodată, proiectul instituie mecanisme și instrumente legale prin care consumatorii își pot apăra drepturile lezate în rezultatul procurării unui produs neconform.

În general, proiectul este conform standardelor internaționale şi legislației corelative și se încadrează organic în cadrul juridic existent ce se referă la protecția consumatorilor.

Domeniul de referință al proiectului de lege nu contravine jurisprudenţei bogate a Curţii Constituţionale.

Raportul complet poate fi accesat pe adresa: http://capc.md/ro/expertise/avizel/nr-723.html

 

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei

 

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului „Armonizarea legislaţiei cu standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia