Democratie si astfel, neputand face ca tot ceea ce este just sa fie tare, s-a facut ca tot ceea ce este tare sa fie just. Blaise Pascal

Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea taxei de stat, Codul penal; ș.a.)

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza proiectului Legii  pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea taxei de stat, Codul penal; ș.a.) din perspectiva drepturilor omului.

Autor al proiectului de Lege este Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

Potrivit notei informative, proiectul urmărește cîteva scopuri şi anume:

· eficientizarea mecanismului de soluționare a actelor de violență în familie, consolidarea mecanismului de asigurare a drepturilor victimelor infracțiunilor;

· implementarea recomandărilor din 2013, oferite de către Comitetul pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor, ale experților internaționali, precum şi a recomandărilor expuse în rapoartele naționale și în studiile elaborate în domeniul prevenirii şi combaterii violenței în familie;

· realizarea acțiunilor prevăzute în Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 (Domeniului specific de intervenție 2.5.3.);

· armonizarea cadrului legal național în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie la standardele europene și anume la prevederile Convenției Consiliului Europei cu privire la prevenirea și combaterea violenței față de femei și violenței domestice, pe care Republica Moldova, însă, până în prezent nu a semnat-o şi nici nu a ratificat-o;

· realizarea acțiunilor prevăzute în Titlul II art.3 al.2 lit. e) pct. 9 și 10) din Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 808 din 7 octombrie 2014.

Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei conține o argumentare suficientă a promovării proiectului, fiind enunţate condițiile care au impus elaborarea proiectului şi făcîndu-se referire la rapoarte internaționale şi naționale în domeniul combaterii violenței împotriva femeilor şi violenței domestice.

Proiectul este conform Constituției, legislaţiei corelative, standardelor internaționale, jurisprudenței Curții Constutiționale şi a Curţii Europene pentru Drepturile Omului.

Totuși, unele amendamente reprezintă un pas înapoi la nivel de politică de stat în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului violenței în familie. Astfel, autorul proiectului propune dezincriminarea violenței psihologice ca formă a violenței domestice şi propune excluderea prevederilor referitoare la reabilitarea agresorilor. Această abordare ignoră circumstanțele şi condițiile care generează violența domestică, precum şi problemele persoanelor care constituie factori determinanți pentru manifestările de violenţă.

În raportul de expertiză s-a arătat că abordarea violenței doar sub aspect fizic, material, ignorând violența psihică, constituie o retrogradare. Or, anume această formă de violenţă este recunoscută ca atare şi condamnată atât prin intermediul instrumentelor internaționale, cât şi în jurisprudența instanțelor judiciare internaționale.

În cadrul expertizei vulnerabilității au fost identificați o serie de factori de vulnerabilitate şi anume: atitudini diferențiate din perspectiva politicilor de reabilitare/resocializare a victimei/agresorului, norme care limitează, ignoră drepturi.

Raportul complet poate fi accesat pe adresa: http://capc.md/ro/expertise/avizel/nr-720.html 

 

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei

 

 Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului „Armonizarea legislaţiei cu standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia