Democraţia nu este o deducţie matematică dovedită o dată pentru totdeauna. Democraţia este doar o credinţă susţinută fervent, un angajament care este testat iar şi iar în furnalul arzător al istoriei. Jack Kemp

Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza proiectului Legii  pentru modificarea și completarea Legii nr.139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe (art.8, 23, 24, ș.a.) din perspectiva drepturilor omului.

 

Autor al proiectului de Lege este Cancelaria de Stat.

 

Potrivit notei informative, proiectul are ca scop transpunerea în legislaţia naţională a unor prevederi din Directiva 2006/116/CE din 12.12.2006 privind durata de protecţie a dreptului de autor şi a anumitor drepturi conexe, şi anume - art.1 alin. (7) şi art.3 alin.(1)-(2a) din Directivă. Noile amendamente sunt orientate spre asigurarea realizării eficiente a principiilor protecţiei dreptului de autor şi a drepturilor conexe, în special, în ceea ce priveşte termenele de protecţie a acestor drepturi.

Totodată,  proiectul propune ajustarea cadrului naţional în domeniul proteciei dreptului de autor şi a drepturilor conexe la Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuala legate de comert (TRIPS), în partea ce se referă la condiţiile de instituire a excepţiilor şi limitărilor de exercitarea unora dintre dreptului de autor şi a drepturilor conexe.


Proiectul de lege este conform normelor constituţionale, legislaţiei corelative şi standardelor internaţionale. Acesta nu contravine jurisprudenţei Curţii Constituţionale şi a Curţii Europene pentru Drepturile Omului.

Proiectul este gender neutru şi respectă drepturile/libertăţile omului.

 

În concluziile raportului de expertiză s-a arătat că proiectul, per ansamblu, poate fi promovat în vederea adoptării de către Parlament.

 

Raportul complet poate fi accesat pe adresa: http://capc.md/ro/expertise/avizel/nr-711.html

 

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei

 

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului „Armonizarea legislaţiei cu standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia