Democrat inseamna cineva care vrea sa inalte poporul pe umerii sai, nu cineva care vrea sa se inalte el pe umerii poporului. Nicolae Iorga

Comunicat de presă cu privire la expertiza coruptibilităţii proiectului Legii cu privire la contractele de garanție financiară

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilităţii proiectului Legii cu privire la contractele de garanție financiară.

Autor nemijlocit al proiectului este Banca Naţională a Moldovei.

 

Potrivit notei de fundamentare, scopul proiectului de Lege constituie asigurarea certitudinii şi eficienţei contractelor de garanţie financiară, de a reduce formalităţile la furnizarea şi acceptarea garanţiilor financiare şi de a facilita executarea garanţiei în cazul intentării procedurii de lichidare sau aplicării măsurilor de restructurare asupra furnizorului garanţiei.

Proiectul de lege reglementează regimul juridic aplicabil contractelor de garanţie financiară şi garanţiilor financiare, punerea la dispoziţie şi executarea garanţiilor financiare, dreptul de utilizare a garanţiilor financiare, recunoaşterea contractelor de garanţie financiară cu transfer de proprietate şi a clauzelor de compensare cu exigibilitate imediată, neaplicarea anumitor dispoziţii în materie de insolvabilitate şi legea aplicabilă unor aspecte referitoare la garanţiile financiare.

Proiectul a fost elaborat în vederea armonizării legislaţiei naţionale cu angajamentele Republicii Moldova asumate în cadrul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, la capitolul „Servicii financiare”.

Nota informativă a proiectului conține o argumentare suficientă a promovării, intenţia autorilor fiind expusă clar, aceasta conţinînd majoritatea elementelor unei fundamentări necesare proiectului de act legislativ.

În raportul de expertiză s-a remarcat lipsa analizei economico-financiare (argumentate), ca parte componentă a unui proiect de lege, a Declaraţiei de compatibilitate şi Tabelului de concordanță privind compatibilitatea proiectului de lege cu cadrul legal comunitar.


Proiectul este compatibil parțial legislației naţionale, unele dintre prevederile proiectului de lege fiind însă neclare și contradictorii. Conţinutul acestora nu răspunde integral exigenţelor de tehnică legislativă, prevăzute de Legea nr.780/2001 privind actele legislative, iar unele prevederi din proiect sunt concurente sau contravin altor prevederi ale legislaţiei, concurenţa normelor de drept fiind un factor al coruptibilităţii.


Totodată, în raportul de expertiză s-a arătat că proiectul de lege necesită o redactare substanțială din punct de vedere a tehnicii legislative.

Raportul complet poate fi accesat pe adresa: http://capc.md/ro/expertise/avize/nr-683.html

 

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului „Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi legislative”, susţinut financiar de MATRA Rule of Law and Good Governance Programme from Kingdom of the Netherlands.