Nimic nu este mai respingator pentru o democratie decat inchiderea unei persoane sau incarcerarea ei din motiv ca nu este populara. In aceasta consta adevarata testare a civilizatiei. Winston Churchill

Comunicat de presă cu privire la expertiza coruptibilităţii proiectului Legii cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilităţii proiectului  Legii cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare.

Autor nemijlocit al proiectului  este Banca Naţională a Moldovei.

 

Proiectul Legii cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare are ca scop reducerea riscului sistemic asociat cu participarea la sistemele de plăţi şi de decontare a instrumentelor financiare, precum şi reducerea disfuncţionalităţilor sistemelor cauzate de intentarea procedurii de insolvabilitate asupra unui participant la aceste sisteme. Acesta reglementează finalitatea decontărilor în sistemele de plăţi şi de decontare a instrumentelor financiare, efectele procedurii de insolvabilitate împotriva unui participant la sistem în ceea ce privește drepturile şi obligaţiile care decurg din sau în legătură cu participarea sa la un sistem, precum şi drepturile deţinătorilor de garanţii în cazul insolvabilităţii furnizorului de garanţii.

Potrivit Notei informative, elaborarea proiectului de lege contribuie la realizarea Planului naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.28 din 22.01.2014 şi Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.808 din 07.10.2014.

Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei conține o argumentare suficientă a promovării proiectului, intenţia autorilor fiind expusă clar, aceasta conţinînd toate elementele unei fundamentări necesare proiectului de act legislativ.

 
În raportul de expertiză s-a remarcat lipsa Declaraţiei de compatibilitate şi a Tabelului de concordanță privind compatibilitatea proiectului de lege cu cadrul legal comunitar, fiind nerespectate unele cerinţe imperative ale legislaţiei, obligatorii la elaborarea unui proiect de act legislativ, care pot fi apreciate ca un risc de coruptibilitate.


Proiectul Legii este compatibil parțial legislației naţionale, unele dintre prevederile proiectului de lege fiind însă neclare și contradictorii, deoarece conţinutul acestuia nu răspunde integral exigenţelor de tehnică legislativă, prevăzute de Legea nr.780/2001 privind actele legislative, iar unele prevederi din proiect sunt concurente sau contravin altor prevederi ale legislaţiei (conţinutul noţiunii de clearing din Legea nr. 171/2012, este echivalentă cu noţiunea de netting stabilită la art.3 alin. (1) lit.9) din proiect), concurenţa normelor de drept fiind un factor al coruptibilităţii, care periclitează procesul de implementare a legii.

Raportul complet poate fi accesat pe adresa: http://capc.md/ro/expertise/avize/nr-681.html 

 

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului „Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi legislative”, susţinut financiar de MATRA Rule of Law and Good Governance Programme from Kingdom of the Netherlands.