De regula, peste democratiile infantile, pe langa plaga saraciei si coruptiei, mai vine si ciuma nationalismului. Valeriu Butulesc

Comunicat de presă

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza coruptibilităţii proiectului Legii cu privire la anularea datoriilor întreprinderilor zootehnice, elaborat de un grup de deputaţi în Parlament.

Potrivit notei informative, scopul promovării proiectului este redresarea situaţiei economico-financiare a întreprinderilor zootehnice, deblocarea procesului de creditare de către băncile comerciale a întreprinderilor zootehnice, atragerea investiţiilor în renovarea, retehnologizarea şi modernizarea acestora, dezvoltarea economică, în ansamblu şi majorarea defalcărilor în bugetele de toate nivelele. Întru realizarea acestor obiective, proiectul legii prevede “anularea datoriilor întreprinderilor zootehnice, aflate sub incidenţa Legii 113-XV din 13 martie 2003 pentru creditele externe şi interne acordate de Ministerul Finanţelor în cadrul Programului PL-480 şi BIRD”, în sumă totală de 67993,2 mii lei.

CAPC a constatat că nota informativă nu conţine nici o argumentare în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului. Din conţinutul notei informative nu rezultă faptul că ar fi fost făcută o estimare a cheltuielilor sau ar fi fost efectuate anumite calcule economico-financiare, deşi implementarea proiectului în cauză presupune suportarea anumitor cheltuieli financiare (deoarece creditele acordate în cadrul Programului PL-480 şi de către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare urmează a fi rambursate creditorului, indiferent de faptul anulării datoriilor întreprinderilor zootehnice aflate sub incidenţa Legii nr.113/2003).

Proiectul nu a fost supus analizei impactului de reglementare, cu toate că prevederile acestuia au incidenţă directă asupra activităţii de întreprinzător (în speţă fiind vorba de sectorul zootehnic).

După cum s-a arătat, prin anularea datoriilor se urmăreşte facilitarea din punct de vedere financiar şi economic a celor 19 întreprinderi zootehnice indicate în anexa nr.1 la proiectul de lege. Analizînd retrospectiva Legii nr.113/2003 poate fi menţionat că interesele şi beneficiile acestor întreprinderi au fost înlesnite şi anterior, chiar prin adoptarea Legii nr.113 în anul 2003. Astfel, la data întrării în vigoare a Legii menţionate, întreprinderile zootehnice au fost scutite de achitarea datoriilor pentru creditele externe şi dobînzile aferente acordate în cadrul Programului PL-480 şi de B.I.R.D., precum şi datoriile pentru creditele interne şi dobînzile aferente acordate de Ministerul Finanţelor, acestea fiind îngheţate pînă la 1 ianuarie 2008.  Ulterior, Parlamentul prin adoptarea Legii nr.304-XVI din 27.12.2007, în vigoare de la 01.02.2008, a mai prelungit termenul de îngheţare pînă la 1 ianuarie 2010, favorizînd repetat întreprinderile sus menţionate.

În opinia CAPC, anularea datoriilor la creditele externe şi interne ale întreprinderilor zootehnice nu este în concordanţă cu prevederile art.131 alin. (4) din Constituţia Republicii Moldova şi prevederile Legii cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat nr.419/22.12.2006.