Democratia este vesnic umana, iar vesnicia intotdeauna presupune un anumit volum de potential tineresc. Thomas Mann

Comunicat de presă la proiectul Legii privind modificarea și completarea Codului penal

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilităţii proiectului proiectul Legii privind modificarea și completarea Codului penal al RM nr.985-XV din 18.04.2002 (art.126'1, 240, 332'1 ș.a.).

Autor nemijlocit al proiectului de Lege este Centrul Naţional Anticorupţie.

Potrivit notei informative, scopul proiectului este protejarea intereselor instituțiilor europene, asigurarea bunei gestionări a mijloacelor financiare, prevenirea şi combaterea fraudelor financiare şi, nu în ultimul rând, consolidarea politicilor europene şi a cadrului legislativ național privind protecția intereselor financiare ale instituțiilor date.

Proiectul a fost elaborat cu respectarea în mare parte a rigorilor cadrului normativ cu privire la transparența decizională. Nota informativă conţine o argumentare suficientă a promovării proiectului. Totuși, aceasta nu argumentează suficient soluțiile normative (redacțiile normelor) propuse de prevederile proiectului.

Textul proiectului corespunde prescripțiilor referitoare la limbajul normativ şi respectă regulile tehnicii legislative. Totodată, în raportul de expertiză au fost identificaţi termeni noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect.


În concluziile raportului de expertiză s-a arătat că promovarea proiectului este justificată şi necesară. În acelaşi timp, s-a atras atenţia  asupra necesităţii înlăturării deficiențelor identificate.

 

 

Raportul complet poate fi accesat pe adresa: http://capc.md/ro/expertise/avize/nr-648.html               

 

 

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului „Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi legislative”, susţinut financiar de MATRA Rule of Law and Good Governance Programme from Kingdom of the Netherlands.