Democrat inseamna cineva care vrea sa inalte poporul pe umerii sai, nu cineva care vrea sa se inalte el pe umerii poporului. Nicolae Iorga

Comunicat de presă la proiectul Legii privind activitatea contrainformativă și activitatea informativă externă


Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza proiectului Legii privind activitatea contrainformativă și activitatea informativă externă din perspectiva drepturilor omului.

Autor al proiectului de Lege este deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Potrivit art. 1 alin. (2) din proiect, proiectul stabileşte cadrul juridic al activităţii contrainformative şi activităţii informative externe, modalitatea şi condiţiile de dispunere şi efectuare a măsurilor contrainformative şi măsurilor informative externe, precum şi de efectuare a controlului asupra legalităţii acestora.

Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu conține o argumentare suficientă a promovării proiectului. Astfel, nota informativă nu este suficient de explicită în partea ce ţine de: condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite prin implementarea noilor reglementări; locul actului în sistemul legislaţiei şi efectul realizării proiectului; fundamentarea economico-financiară, realizarea noilor reglementări necesitînd cheltuieli financiare.  Totodată, proiectul nu este însoţit de analiza impactului de reglementare, deşi unele din normele promovate vizează activitatea de întreprinzător.

Mai multe prevederi din proiect sînt problematice prin prisma: normelor constituţionale; normelor din legislaţia corelativă;  jurisprudenţei Curţii Constituţionale (Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 27 din 25.11.2010 privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr. 1104-XV din 06.06.2002 "Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei" şi Legea nr. 190-XVI din 26.07.2007 "Cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului"); jurisprudenţei CtEDO (Iordachi şi alţii vs Moldova) şi  standardelor internaţionale (CEDO, Recomandarea REC (2005)10 a Consiliului Europei cu privire la tehnicile speciale de investigaţii).

Vulnerabilitatea proiectului este amplificată prin numeroase prevederi care constituie elemente de coruptibilitate, inclusiv:  lacune de drept; norme de trimitere; norme de blanchetă (în alb);
norme concurente.

În concluziile raportului de expertiză s-a arătat că, în linii generale, proiectul necesită examinare fundamentală sub aspectul oportunităţii.

Raportul complet poate fi accesat pe adresa: http://capc.md/ro/expertise/avizel/nr-693.html 

 

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei

 

 Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului „Armonizarea legislaţiei cu standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia..