Funcționarii sunt precum carțile dintr-o biblioteca: cu cât sunt plasați mai sus, cu atât sunt mai nefolositori. A. Karr

Comunicat de presă la proiectul Legii privind modificarea și completarea Legii apelor

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza proiectului Legii privind modificarea și completarea Legii apelor din perspectiva drepturilor omului.


Autor al proiectului este un grup de deputaţi în Parlament.

 

Potrivit notei informative, scopul actului este oferirea unor clarificări suplimentare pentru Legea apelor în partea ce ține de administrarea obiectivelor acvatice ca un tot întreg, și nu cum are loc, la moment, administrarea lor separat de deținătorii de teren, administratorii apelor și altor instalații în cadrul obiectivelor acvatice.

 

Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu conține o argumentare suficientă a promovării proiectului,  fiind confuză.

 

Proiectul de lege este contrar prevederilor articolului 127 din Constituție, articolelor 14 și 33 din Legea apelor și Legii privind actele legislative.

Proiectul de lege nu respectă dreptul de acces la apă consfințit în Pactul Internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, la Convenția privind drepturile copilului, Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Nu există jurisprudență CtEDO sau a Curții Constituționale pentru a stabilit gradul de compatibilitate.

Proiectul de lege ar putea avea un impact general negativ asupra intereselor societății în chestiuni privind dreptul de acces la apă.

În concluziile raportului de expertiză s-a arătat că normele ce țin de proprietatea privată asupra obiectivelor acvatice necesită a fi excluse din proiectul de lege. Urmează a fi completat proiectul cu prevederi privind modul de înregistrare a obiectivelor acvatice în cadastrul apelor atunci cînd deja legea apelor oferă posibilitatea de înregistrare a componentelor separate.


Raportul complet poate fi accesat pe adresa: http://capc.md/ro/expertise/avizel/nr-631.html

 

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei

 

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului „Armonizarea legislaţiei cu standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.