Funcționarii sunt precum carțile dintr-o biblioteca: cu cât sunt plasați mai sus, cu atât sunt mai nefolositori. A. Karr

Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea serviciilor publice de gospodărie comunală; Legea privind administrația publică locală)

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza proiectului Legii  pentru modificarea și completarea unor acte legislative  (Legea serviciilor publice de gospodărie comunală; Legea privind administrația publică locală)  din perspectiva drepturilor omului.


Autorul al proiectului este un grup de deputaţi în Parlament.

Potrivit Notei de fundamentare, scopul proiectului de lege îl constituie armonizarea legislației în vigoare pentru a asigura punerea în aplicare și implementarea prevederilor Legii privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. Cu toate acestea, modificările propuse pentru Legea serviciilor publice de gospodărie comunală și Legea condominiului în fondul locativ se referă nu doar la serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, dar și la alte servicii publice menționate în Legea serviciilor publice de gospodărie comunală.

Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu conține o argumentare suficientă a promovării proiectului. Deși în nota informativă se face referire la scopul de bază al proiectului de lege - ajustarea cadrului legislativ național pentru a asigura implementarea eficientă a prevederilor Legii privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, aceasta nu conține decît explicaţii exemplificative ale textului unor modificări propuse. Nota informativă nu explică fiecare modificare în parte propusă cu aducerea explicațiilor de ordin juridic și social de rigoare.

Poiectul nu este compatibil cu prevederile constituționale ce țin de proprietate și compensarea pentru cazurile de expropriere.  Totodată, în caz de implementare proiectul de Lege  nu va asigura respectarea principiilor participării şi responsabilizării, iar principiul transparenţei va fi asigurat insuficient.

Proiectul de lege necesită a fi ajustat la prevederile Legii privind actele legislative în partea ce țin de modul de expunere a textului modificărilor propuse, a Legii privind administrația publică locală în partea ce ține de competențele de fondare a operatorilor ce prestează servicii publice de gospodărie comunală. De asemenea, este necesară stabilirea clară a opțiunii privind separarea sau nesepararea furnizorului de distribuitor sau păstrarea unui operator pentru serviciile de apă și canalizare cu armonizarea adecvată a tuturor termenilor din actele legislative respective.

Proiectul de lege este contrar prevederilor Protocolului I la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului în partea ce ține de exproprierea pentru cauză de utilitate publică. Proiectul de lege este contrar jurisprudenței CtEDO în materie de protecție a dreptului de proprietate și condițiile de expropriere pe cauză de utilitate publică.

În concluziile raportului de expertiză s-a propus revizuirea termenilor utilizați, a modul de formulare pentru a asigura armonizarea cu actele legislative existente deja și excluderea normelor ce țin de exproprierea cu titlu gratuit a instalațiilor și rețelelor de alimentare cu apă și canalizare.


Raportul complet poate fi accesat pe adresa: http://capc.md/ro/expertise/avizel/nr-607.html 

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului „Armonizarea legislaţiei cu standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.