Funcționarii sunt precum carțile dintr-o biblioteca: cu cât sunt plasați mai sus, cu atât sunt mai nefolositori. A. Karr

Comunicat de presă la proiectul Legii privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza Legii privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare din perspectiva drepturilor omului.

Autor al proiectului de Lege este Ministerul Mediului.

Proiectul de lege privind serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare are drept scop eficientizarea sistemului de prestare a serviciilor de aprovizionare cu apă şi de canalizare, precum şi stabilirea cadrul legal necesar pentru organizarea, gestionarea şi monitorizarea funcţionării serviciilor publice de alimentare cu apă. Proiectul stabilește noi condiţii de prestare a serviciilor de aprovizionare cu apă şi de canalizare ce țin de garantarea prestării de servici calitative, precum şi protecţia intereselor consumatorului şi ale statului.

Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu conține nici o argumentare pentru promovarea proiectului. Autorul a prezentat o descriere succintă a prevederilor proiectului, fără a face o argumentare concludentă şi pertinentă în susţinerea acestuia. Argumentarea proiectului este insuficientă în partea ce ţine de condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, finalităţile urmărite prin implementarea noilor reglementări, nivelul compatibilităţii proiectului cu reglementările corespondente ale instrumentelor de bază europene în domeniu, fundamentarea economico-financiară, etc.

În conformitate cu prevederile art.22 din Legea privind actele legislative, era necesar de efectuat o expertiză juridică pentru asigurarea concordanţei proiectului cu normele Constituţiei, cu practica jurisdicţiei constituţionale, precum şi coordonarea lui cu legislaţia în vigoare. Nu se fac careva referinţe la standarde internaţionale. Deşi implementarea proiectului va necesita cheltuieli, nota informativă nu conţine o fundamentare economico-financiară. Lipseşte analiza impactului de reglementare.

Proiectul respectă principiile transparenţei, participării şi responsabilizării.

Proiectul este conform parţial Constituţiei şi legislaţiei corelative. Unele prevederi ale proiectului conţin norme discriminatorii pentru diferiţi subiecţi de drept la obţinerea licenţei pentru desfăşurarea activităţii reglementate. Proiectul actului normativ nu face referire expresă la careva standarde internaţionale cu toate că, în nota informativă autorul menţionează că, la elaborarea proiectului expertizat s-a ţinut cont de legislația Uniunii Europene şi celei internaţionale.

În contextul obiecţiilor şi recomandărilor formulate în raportul de expertiză, în concluzii s-a arătat că este necesară eliminarea tuturor factorilor de vulnerabilitate care afectează  proiectul de lege.

Raportul complet al Centrului de Analiză şi Prevenire a Corupţiei poate fi accesat pe adresa: http://capc.md/ro/expertise/avizel/nr-579.html

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.