Renuntarea la libertate inseamna renuntarea la conditia de a fi om, tradarea atat a drepturilor umanitatii, cat si chiar a obligatunilor acesteia. Jean Jacques Rousseau

Comunicat de presă la proiectul Legii privind testarea integrităţii profesionale

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilităţii proiectului de Lege privind testarea integrităţii profesionale.

Autor nemijlocit al proiectului Legii este Ministerul Justiţiei.

Potrivit notei informative, prin promovarea proiectului respectiv, se urmăreşte prevenirea corupţiei în cadrul activităţii organelor de drept şi a sistemului de autorităţi publice,  asigurarea activităţii entităţilor publice într-o manieră corespunzătoare principiilor şi criteriilor bunei guvernări, sporirii probităţii morale a agenţilor publici şi a prestigiului autorităţilor publice.

Nota informativă la proiect conţine o argumentare suficientă a necesităţii adoptării actului legislative. Deşi în nota informativă autorul recunoaşte apariţia unor cheltuieli legate de remunerarea testatorilor angajaţi în cadrul CNA şi SIS, precum şi de dotarea tehnică a autorităţilor respective cu mijloace pentru efectuarea testărilor: transport, mijloace audio-video, de comunicare, nota nu conţine previziuni privind cuantumul cheltuielilor (nici măcar aproximative). Autorul a menţionat, că la momentul implementării legii, sursele financiare vor fi evaluate şi vor putea fi alocate după necesităţi.

În raportul de expertiză s-a menţionat, că deşi Legea testării integrităţii profesionale, presupune sancţionarea disciplinară a agenţilor publici care nu au trecut testul de integritate, nu sunt prevăzute modificări în actele legislative speciale privind atragerea la răspundere disciplinară ca urmare a rezultatului negativ al testării integrităţii profesionale. Dispoziţiile tranzitorii prin care se prevede că Guvernul Republicii Moldova, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a legii va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în concordanţă cu Legea testării integrităţii profesionale, sînt de natură să tergiverseze punerea în aplicare a acesteia.

În concluziile raportului de expertiză s-a arătat că proiectul nu este lipsit de unele lacune, iar iniţiativa respectivă promovată de Ministerul Justiţiei este salutabilă şi, în cazul unei implementări adecvate, este de natură să contribuie semnificativ în acţiunile de combatere a corupţiei în Republica Moldova.  În mod special, pentru o implementare eficientă, s-a arătat că este necesar ca răspunderea pentru rezultatul negativ al testării să fie expres prevăzut în însăşi Legea testării integrităţi profesionale sau în legile ce reglementează activitatea autorităţilor publice a căror angajaţi vor fi pasibili de testare.

Raportul complet al expertizei poate fi vizualizat pe adresa: http://capc.md/ro/expertise/avize/nr-534.html

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului "Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi legislative – etapa V", care  este susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia şi Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională.