Prin democraţie înţeleg că ea îi conferă celui mai slab dintre noi aceleaşi şanse ca şi celui mai puternic. Mahatma Gandhi

Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilităţii proiectului de Lege cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului.

Autor nemijlocit al proiectului Legii este  Ministerul Afacerilor Interne.

Potrivit notei informative, proiectul de lege are ca scop instituirea unui cadru normativ nou cu privire la organizarea activităţii Poliției în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Conform autorului, adoptarea acestui proiect de lege va permite crearea în Republica Moldova a unui serviciu de poliție profesionist, neutru din punct de vedere politic, demilitarizat, care exercită atribuțiile sale în interesul cetățeanului și al comunității, respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, precum şi conferirea legală a unui complex de măsuri în vederea protecției juridice și sociale a angajaților Poliției.

Nota informativă la proiect conţine o argumentare suficientă a necesităţii adoptării actului legislativ. Autorul a descris principalele prevederi ale proiectului de lege ce se referă la principiile de activitate ale poliţiei, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile poliţiei, colaborarea cu alte autorități publice centrale, locale, mass-media și societatea civilă, organizarea şi tipurile de poliţie, condiţiile pentru angajare în poliţie, protecţia de stat juridică şi socială a polițistului, etc.

Totodată, proiectul Legii nu conţine o fundamentare detaliată economico-financiară, în care ar fi estimate cheltuielile ce vor surveni la realizarea prevederilor legii.

În raportul de expertiză au fost evidenţiate următoarele deficienţe principale:
- proiectul conţine prevederi care pot genera discriminare şi prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) unor categorii de poliţişti angajaţi în serviciul poliţiei;
- unele prevederi din proiect sînt contradictorii reglementărilor actuale din legislaţia Republicii Moldova;
- lipseşte în anexă lista actelor legislative ce urmează a fi ajustate după adoptarea noii legi cu privire la activitatea poliției și statutul polițistului.

În concluzia raportului s-a arătat că proiectul de lege expertizat necesită a fi perfecţionat şi revizuit, cu luarea în consideraţie a obiecţiilor şi recomandărilor formulate şi ulterior supus dezbaterilor în plenul Legislativului, care va decide finalmente dacă este sau nu oportun pentru Republica Moldova.

Raportul complet al expertizei poate fi vizualizat pe adresa: http://capc.md/ro/expertise/avize/nr-522.html

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului "Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi legislative – etapa V", care  este susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia şi Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională.