Proiecte implementate Suport informaţional Autorităţilor Publice Locale (APL)

Suport informaţional Autorităţilor Publice Locale (APL) în elaborarea actelor normative locale

Implementarea acestui proiect este posibilă graţie ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului AED Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP).

Prin implementarea Proiectului, funcţionarilor publici locali din 10 raioane ale RM li se va acorda suport informaţional în desfăşurarea activităţii prin: instruirea acestora în domeniul tehnicii legislative şi oferirea unei broşuri pentru APL, care va  conţine: modele de acte normative emise de autorităţile publice locale; un model de Acord de parteneriat dintre ONG şi APL; explicaţii (extrase din legi) privind tehnica legislativă şi specificul de reglementare a unor domenii particulare.

Scopul proiectului: Contribuirea la crearea unui cadru normativ local adecvat pentru dezvoltarea economică şi socială a autorităţilor publice locale (APL), pentru consolidarea parteneriatului dintre APL şi societatea civilă, precum şi pentru respectarea drepturilor cetăţenilor şi a mediului de afaceri local.

Obiectivele proiectului:

  1. Elaborarea unor modele de acte normative locale şi a unui Model de Acord de parteneriat dintre APL şi ONG.
  2. Organizarea a 10 seminare de instruire a reprezentanţilor APL în domeniul elaborării şi promovării (tehnicii legislative) actelor normative locale.

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul implementării proiectului:

  1. Elaborarea broşurii
  2. Organizarea training-urilor pentru APL

Training-urile vor fi organizate în 10 raioane diferite din zona centrală a Republicii Moldova, în dependenţă de disponibilitatea APL.

Publicul-ţintă pentru instruiri va fi constituit din: juriştii şi funcţionarii publici din cadrul APL de nivelul II, secretarii APL de nivelul I. La training vor fi invitaţi şi reprezentanţii ONG locale şi mass-media locală.