Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.230

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
4 06 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Hotărîrii Parlamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind
modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli

(înregistrat în Parlament nr. 1844 din 11.05.2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză asupra coruptibilităţii proiectului Hotărîrii Parlamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.15-XVI din 9 februarie 2007.

Evaluare generală

1. Autor al iniţiativei legislative este un grup de deputaţi în Parlament, fapt ce corespunde prevederilor articolului 73 din Constituţie şi articolul 44 din Regulamentul Parlamentului.

2. Categoria actului legislativ propus este hotărîre a Parlamentului, ceea ce corespunde art.66 din Constituţie şi articolului 11 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

3. Scopul promovării proiectului. Din nota informativă ce însoţeşte proiectul actului legislativ supus expertizei rezultă că scopul promovării prezentului act legislativ este concretizarea unor momente care au apărut la examinarea materialelor prezentate în dosare şi adoptării unei decizii corecte, precum şi al instituirii unui cadru transparent de acordare a subvenţiilor prin implicarea în acest proces a direcţiilor raionale agricultură şi alimentaţie.

Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă este publicată pe web-site-ul Parlamentului. Considerăm că astfel Parlamentul respectă principiile transparenţei şi cooperării cu societatea civilă.

5. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiect conţine o serie de argumente şi supoziţii în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, dar nu conţine informaţii despre eventualele cheltuieli necesare pentru implementarea prevederilor propuse.

6. Referinţe la compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Asemenea referinţe nu se conţin în textul proiectului şi nici în nota informativă

7. Fundamentarea financiar-economică lipseşte, deşi implementarea proiectului va determina cheltuieli bugetare.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii

8. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Nu au fost depistate promovarea directă a unor interese/beneficii de grup sau individuale.

9. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Proiectul nu aduce prejudicii altor categorii de persoane sau interesului public.

10. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Proiectul nu conţine norme care să fie în contradicţie cu prevederile legislaţiei în vigoare.

11. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. În general, textul proiectului este întocmit corect din punctul de vedere al normelor lingvistice.

12. Reglementarea activităţii autorităţilor publice Proiectul nu reglementează în mod distinct activitatea unor autorităţi publice..

13. Analiza detaliată a coruptibilităţii şi a altor riscuri ale prevederilor proiectului. În urma expertizei proiectului nu au fost depistate prevederi cu potenţial de coruptibilitate sau alte riscuri.
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI