Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.180

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
20 03 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Legii
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Codul cu privire la contravenţiile administrative şi Codul penal)

(înregistrat în Parlament cu nr.674 din 19.02.2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Evaluare generală

1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul Republicii Moldova, prin urmare proiectul este înaintat în conformitate cu rigorile iniţierii actelor legislative prevăzute de art.73 din Constituţie şi art.44 din Regulamentul Parlamentului.

2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi articolelor 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

3. Scopul promovării proiectului. În textul proiectului supus expertizei nu există referinţe la scopul urmărit de acesta, iar nota informativă lipseşte. Totuşi, ţinînd cont de proximitatea înregistrării în Parlamentul Republicii Moldova a acestui proiect şi a proiectului Legii privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, ajungem la concluzia că proiectul examinat se promovează pentru a aduce legislaţia punitivă în conformitate cu prevederile proiectului Legii menţionate.

Astfel, proiectul propune introducerea unui capitol nou (Capitolul 61, art.517-5111) în Codul cu privire la contravenţiile administrative care ar reglementa contravenţiile administrative ce atentează la proprietatea industrială, şi introducerea unui articol nou (art.1852) în Codul penal care ar reglementa infracţiunea de încălcare a dreptului asupra obiectelor de proprietate industrială.

Pe lîngă aceste reglementări, proiectul mai propune introducerea şi a altor completări şi modificări în Codul cu privire la contravenţiile administrative şi în Codul penal ce ţin de domeniul apărării proprietăţii intelectuale şi a concurenţei libere pe piaţă.

Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă la proiectul de act legislativ supus expertizei nu este plasată pe site-ul Parlamentului. Considerăm că în acest fel Parlamentul nu respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

5. Suficienţa argumentării. În lipsa notei informative este imposibil de a determina temeinicia reglementărilor propuse de proiect.

6. Referinţe la compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Asemenea referinţe nu se conţin în textul proiectului, iar nota informativă lipseşte.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii

7. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale.

8. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului nu rezultă expres prejudicierea anumitor categorii de persoane.

9. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul conţine prevederi referitoare la  transmiterea în competenţa organelor afacerilor interne examinarea cazurilor cu privire la contravenţiile administrative ce atentează la proprietatea industrială.

 

Concluzii

10. În concluzie, menţionăm că raportul de expertiză nu a identificat norme cu potenţial de coruptibilitate. Ţinem să remarcăm totuşi, că toate propunerile ce ţin de modificarea şi completarea Codului cu privire la contravenţiile administrative urmează a fi examinate în vederea includerii lor în textul proiectului Codului contravenţional, care a fost deja examinat în prima lectura de Parlamentul Republicii Moldova.
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI